Отчетно-изборно общо събрание на НМА

29.01.2020

Уважаеми колеги,

На 19 февруари /сряда/ 2020 г. ще се проведе отчетно-изборно общо събрание на НМА.

Общото събрание на НМА ще започне от 10.00 часа в Концертната зала на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, намираща се на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, при следния дневен ред:

  1. Избор на комисии.
  2. Избор на Председател и Зам.-Председател на ОС.
  3. Отчет на Ректора на НМА
  4. Отчет на контролния съвет.
  5. Избор на Ректор.
  6. Избор на Академичен съвет.
  7. Избор на Контролен съвет.

Регистрацията на делегатите започва в 9.30 часа.

Председател на ОС на НМА

Проф. д-р Ростислав Йовчев

 

Кандидатите за ректор на НМА подават мандатни програми в запечатан плик на хартиен и електронен носител в деловодството на НМА до 14.00 часа на 14 февруари 2020 г. Кандидатури от залата няма да се издигат.

Мандатните програми на кандидатите ще бъдат публикувани в официалния сайт на НМА на 14 февруари 2020 г. до 15.00 ч.

« Назад към всички събития