Отчетно-изборни събрания по факултети

30.01.2020

Уважаеми колеги,

Във връзка с провеждане на отчетно-изборни събрания по факултети Ви уведомяваме, че кандидатите за декани на съответните факултети в НМА подават мандатни програми в запечатан плик на хартиен и електронен носител в деловодството на НМА до 14.00 часа на 18 февруари 2020 г. Кандидатури от залата няма да се издигат.

 

« Назад към всички събития