ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ 2020

27.04.2020

Уважаеми колеги,

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ организира за осми пореден път научната сесия „Докторантски четения“ 2020. Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и действащите противоепидемични мерки, предстоящото издание на конференцията няма да се проведе в обичайния си формат на творческа среща, но ще бъде издаден сборник с доклади на участниците. 

Най-любезно ви каним да се присъедините към тази инициатива. Участие в нея могат да вземат както редовни докторанти, така и докторанти на свободна подготовка, работещи в областта на музикалната наука или свързани с нея изследователски сфери.  В заявката е необходимо да бъдат посочени трите ви имена, наименованието на висшето училище и на института/факултета, към който се осъществява докторантурата, заглавието на предлаганата от вас тема, както и координати (имейл и телефон) за обратна връзка. В окончателния си вид за печат материалите трябва да бъдат с обем до 10 стандартни страници (1800 знака на страница с интервалите, шрифт Times New Roman, размер 14, редова разредка 1,5) и изготвени според общоприетите изисквания за научна публикация (библиографски справки под линия на съответната страница и с пълни данни; изображения, нотни примери, схеми и графики – включени в общия обем от 10 страници и в добро качество).

Заявките ви за участие очакваме до 08 юни 2020 на електронна поща dchetenianma@abv.bg . Срокът за изпращане на пълния текст на доклада е 30 юни 2020. Редакционният екип си запазва правото да селектира темите, които ще бъдат включени в сборника.

 

Организационен екип на научна среща Докторантски четения

НМА „Проф. Панчо Владигеров“

« Назад към всички събития