Приемен изпит за магистър след бакалавър по специалност Педагогика на обучението по музика

02.07.2020Приемен изпит за магистър след бакалавър по специалност Педагогика на обучението по музика

Приемният изпит за специалност Педагогика на обучението по музика за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след "бакалавър" ще се проведе присъствено на 17.07.2020 г. /петък/ от 13:00 часа, стая № 66.

Приетите студенти по държавна поръчка са освободени от такси за обучение за учебната 2020/2021 г.

За допълнителна информация - факултетна канцелария на ТКДФ:

тел. 02/ 44 09 746,

моб. тел. 0882 33 50 43

e-mail: sbogdanova@nma.bg

 

« Назад към всички събития