Приемен изпит за магистър след бакалавър по специалност Педагогика на обучението по музика 06.06.2019

Приемният изпит за специалност Педагогика на обучението по музика за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след "бакалавър"...

Прочети повече
ІХ АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ – 2019ІХ АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ – 201918.03.2019

На 2 и 3 април 2019 г. в НМА „Проф. П. Владигеров” ще се проведат  традиционните Академични пролетни четения, посветени на 120-г...

Прочети повече
„Откриване на обновената учебна сграда“ по проект: № BG16RFOP001-3.003-0006-C02 04.02.2019

        На 12.02.2019 г. от 14.00 ч. в концертна зала „Димитър Ненов“ в учебната сграда  на Национална музи...

Прочети повече
Лекционен курс на проф. д-р Актоти Раимкулова и д-р Валерия Недлина 19.10.2018

На 23 октомври 2018 от 10 часа в зала 41 ще се проведе лекционен курс на проф. д-р Актоти Раимкулова и д-р Валерия Недлина (Казахстан), на тема &bdq...

Прочети повече
Лекционен курс на акад. проф. д. изк. Игор Мациевски19.10.2018

Уважаеми колеги, На 24 октомври от 10 часа в зала 48 ще се състои лекционен курс на акад. проф. д. изк. Игор Мациевски (Русия) на тема „Пробле...

Прочети повече
Майсторски клас на Анна Томова-Синтова в НМА15.10.2018

С голяма радост Ви каним на Четвърти академичен майсторски клас на АННА ТОМОВА-СИНТОВА от 15 до 23 октомври! Заключителният концерт ще се проведе на ...

Прочети повече
Международна онлайн конференция "Интегрална музикална теория 2018"12.10.2018

Уважаеми колеги, На 28 ноември 2018 година ще се проведе Международна онлайн конференция "Интегрална музикална теория 2018". Повече информация за съ...

Прочети повече
Майсторски клас на Албена Данаилова в НМАМайсторски клас на Албена Данаилова в НМА10.10.2018

От 15 до 18 октомври 2018 Албена Данаилова ще проведе майсторски клас със студентите от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров&...

Прочети повече