Приемни изпити

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ,

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

1. Кандидатстудентските документи се подават в периода от 17 юни до 12:00 часа на 01 юли 2019 г.

2. Кандидатстудентските изпити ще се проведат от 02 до 04 юли 2019 г.

3. Кандидат-студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебен жребий един ден преди началото на приемните изпити.

4. При провеждане на изпитите кандидат-студентите за магистърските специалности след средно образование в Теоретико-композиторски и диригентски факултет, ако получат оценка, по-ниска от среден (3.00) на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи, не се допускат до изпита по пиано; получилите оценка по пиано, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.