Инструментален факултет

Уважаеми кандидат-студенти.

Чрез линковете можете да се запознаете с начина на кандидатстване в ИФ за учебната 2020/2021 година

КАНДИДАТСТВАЩИТЕ С ОЦЕНКАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА НЕ ИЗПРАЩАТ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ!!!

 

ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО - ВИД ИНСТРУМЕНТ

ФОЛКЛОРНИ ИНСТРУМЕНТИ И ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ