Вокален факултет

Уважаеми кандидат-студенти.

Чрез линковете по специалности можете да се запознаете с начина на кандидатстване във ВФ за учебната 2020/2021 година

 

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО/БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА - НЯМА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ