Графици за консултации

КОНСУЛТАЦИИ на КАТЕДРА "ПИАНО" към ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ по СОЛФЕЖ към ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ по ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ към ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ по БАЛЕТНО ИЗКУСТВО /Балетна педагогика/ към ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ по КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ към ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ по АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО към ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ по МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА и ИСТОРИЧЕСКИ ТАНЦИ към ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ на КЛАВИРНА КАТЕДРА към ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ на КАТЕДРА "ЦИГУЛКА" към ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ на КАТЕДРА "СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ" към ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ на КАТЕДРА "ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ" към ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ на КАТЕДРА "МЕДНИ ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ" към ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТИ В ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КОНСУЛТАЦИИ на КАТЕДРА "ПОП И ДЖАЗ ИЗКУСТВО" към ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ