Достъп до музикалните колекции на Alexander Street Press

Библиотеката на НМА "Проф. Панчо Владигеров“ осигурява за студенти и преподаватели достъп до базите данни на Alexander Street.

alexanderstreet.com

African American Music Reference – http://search.alexanderstreet.com/aamr

American Song – http://search.alexanderstreet.com/amso

Classical Music Library – http://search.alexanderstreet.com/clmu

Classical Music Reference Library –http://search.alexanderstreet.com/bakr

Classical Scores Library: Volumes I, II, III and IV -http://search.alexanderstreet.com/shmu

Contemporary World Music –http://search.alexanderstreet.com/womu

Dance in Video: Volumes I and II – http://search.alexanderstreet.com/daiv

Jazz Music Library –http://search.alexanderstreet.com/jazz

Opera in Video –http://search.alexanderstreet.com/opiv

Smithsonian Global Sound for Libraries –http://search.alexanderstreet.com/glmu

The Garland Encyclopedia of World Music Online –http://search.alexanderstreet.com/glnd

Popular Music Library –http://search.alexanderstreet.com/pops

 

Обучително видео за използване

https://www.youtube.com/channel/UC46jtNmzKDGzl__NswCA0-w/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd

Music and dance Online: https://www.youtube.com/watch?v=8SUfgOEFn5s&t=625s

Open Music Library: https://www.youtube.com/watch?v=o57vl37pbys

How to do advance search; https://www.youtube.com/watch?v=IC7tgIzltEU

Referincing and Citation: https://www.youtube.com/watch?v=izdoQksuRz8

How to create playlists:  https://www.youtube.com/watch?v=D5SGmU2yjDw

Basic navigation LAZR platform: https://www.youtube.com/watch?v=I_xOXuIiHbE&t=206s