Програма ЕРАЗЪМ+

 

 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ЗА ЗИМЕН И ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 

 НА УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022

Е В ЗАВИСИМОСТ ОТ КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ, ОБЯВЕНИ ОТ ПРИЕМАЩИТЕ ВУЗ 

 

 

 СПРАВКИ –                        НМА, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94,

                                               1.ет. ст.№ 19               тел. 02 44 09 783  / 0886 848175

 

ПЕТЯ КИСИМОВА,          Институционален ЕРАЗЪМ координатор

на НМА“П.Владигеров“

 

Цели и дейности

Програма ЕРАЗЪМ+ в НМА

Двустранни договори по програма Еразъм+

Документи и процедури

Харта ЕРАЗЪМ + на НМА 2014 - 2020

Студентска харта ЕРАЗЪМ

Програмна ЕРАЗЪМ стратегия