Програма ЕРАЗЪМ+

 

 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ЗА ЗИМЕН И ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 

 НА УЧЕБНА ГОДИНА 2019-2020

28.ФЕВРУАРИ 2019

Цели и дейности

Програма ЕРАЗЪМ+ в НМА

Документи и процедури

Харта ЕРАЗЪМ + на НМА 2014 - 2020

Студентска харта ЕРАЗЪМ

Програмна ЕРАЗЪМ стратегия