Обяви за конкурси за академични длъжности

21.09.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за:               

 

професори по:

полифония – един към катедра „Теория на музиката“;

камерно пеене – един към катедра „Класическо пеене“;

класическо пеене – един към катедра „Класическо пеене“;

музикално-сценична режисура – един към катедра „Музикално-сценични изкуства“;

поп и джаз – китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“;

поп и джаз – бас китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“;

 

доцент по

оперно-симфонично дирижиране – един към катедра „Дирижиране“,

 

                                                                                                                          

Всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр.78 от 21.09.2018 г.                                                                                                                                     

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94 до 15.00 часа на 21.11.2018 г., тел.02/ 440-97-47.