Обяви за конкурси за академични длъжности

29.12.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за:          

 

професор по камерна музика (Виола) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“;

доцент по камерна музика (Пиано) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“;

главен асистент по цигулка – един към Катедра „Цигулка“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 108/29.12.2018 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, до 01.03.2019 г., до 14:00 часа, тел. 02/44 09 747

_________________________________________________________________________________________________________________

21.09.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за:               

 

професори по:

полифония – един към катедра „Теория на музиката“;

камерно пеене – един към катедра „Класическо пеене“;

класическо пеене – един към катедра „Класическо пеене“;

музикално-сценична режисура – един към катедра „Музикално-сценични изкуства“;

поп и джаз – китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“;

поп и джаз – бас китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“;

 

доцент по

оперно-симфонично дирижиране – един към катедра „Дирижиране“,

 

                                                                                                                          

Всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр.78 от 21.09.2018 г.                                                                                                                                     

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94 до 15.00 часа на 21.11.2018 г., тел.02/ 440-97-47.