Процедури за защити на дисертации

 

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

проф. Свилен Райчев - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Вокално-постановъчните принципи на професор Георги Златев Черкин,

продължени и доразвити от професор Руско Русков в съвременната българска педагогическа практика"

Автореферат /23.01.2017 г./

Рецензии: 

1. проф. Нико Исаков /23.01.2017 г./

2. доц. д-р Ваня Бъчварова /23.01.2017 г./

Становища:

1. проф. Жасмина Костова /23.01.2017 г./

2. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак /23.01.2017 г./

3. проф. Калина Жекова /23.01.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Вокално-постановъчните принципи на професор Георги Златев

Черкин, продължени и доразвити от професор Руско Русков в съвременната българска педагогическа практика"

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от проф. Свилен Райчев ще се проведе на 24.02.2017 г.

от 13.30 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Боряна Найденова - редовен докторант към катедра "Теория на музиката", Теоротико-композиторски и диригентски факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Християнската монодия – сравнителен и морфологичен анализ" (по материали от солемски

и източноправославни нотни издания от XIX и ХХ век)“.

Автореферат /27.02.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Андрей Диамандиев /27.02.2017 г./

2. проф. д.изк. Стефан Хърков /27.02.2017 г./

Становища:

1. проф. д.н. Томи Кърклисийски /27.02.2017 г./

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /27.02.2017 г./

3. д-р Грегъри Майерс /27.02.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Християнската монодия – сравнителен и морфологичен анализ"

(по материали от солемски и източноправославни нотни издания от XIX и ХХ век)“ за придобиване на образователната

и научна степен ДОКТОР от Боряна Найденова ще се проведе на 07.04.2017 г. от 11.00 часа в зала № 48

на Национална музикална академия.

_________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Марин Гонев - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Пиано", Теоротико-композиторски и диригентски факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Сонатите за пиано от Васил Казанджиев – структурни особености и интерпретационни проблеми”

Автореферат /27.02.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д.изк. Милена Божикова /27.02.2017 г./

2. проф. д-р Велислав Заимов /27.02.2017 г./

Становища:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев /27.02.2017 г./

2. проф. д-р Даниела Андонова /27.02.2017 г./

3. проф. д-р Ромео Смилков /27.02.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Сонатите за пиано от Васил Казанджиев – структурни особености и

интерпретационни проблеми” за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Марин Гонев 

ще се проведе на 27.03.2017 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Кирил Македонски - редовен докторант към катедра „Медни духови и ударни инструменти“, Инструментален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Инструктивна и музикално-художествена литература в практиката на тромпетовата

школа в България”

Автореферат /30.03.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Димитър Момчилов /30.03.2017 г./

2. проф. Анастас Славчев /30.03.2017 г./

Становища:

1. проф. Атанас Дюлгеров /30.03.2017 г./

2. проф. д.изк. Клер Леви /30.03.2017 г./

3. проф. Румен Байрактаров /30.03.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Инструктивна и музикално-художествена литература в практиката

на тромпетовата школа в България” за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Кирил Македонски

ще се проведе на 04.05.2017 г. от 14.30 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.