2015

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Александър Текелиев - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Музикално-сценично изкуство"

на Вокален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Шекспир в оперите на Верди „Макбет”, „Отело” и „Фалстаф”

през погледа на оперния режисьор"

Автореферат /14.07.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Христо Игнатов

2. доц.д-р Нина Найденова

Становища:

1. проф. Павел Герджиков

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

3. доц. д-р Ваня Бъчварова

_____________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Антоанета Методиева - редовен докторант към катедра "Теория на музиката", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: “Музикалнотеоретичната концепция на Ебенезер Праут”

Автореферат /16.01.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Андрей Диамандиев

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

Становища:

1. проф. д-р Елена Кутева

2. проф. Ангел Ангелов, дн

3. проф. Михаил Пеков

__________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Благовеста Ангелова - редовен докторант към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Песните и вокалните цикли в творчеството на българските композитори по

стихове на Кинка Константинова"

Автореферат /01.09.2015/

Рецензии:

1. проф.Свилен Райчев

2. проф. д.изк. Пенчо Стоянов

Становища:

1. проф. Павел Герджиков

2. проф. д-р Румяна Каракостова

3. проф. д-р Савка Шопова-Маркова

______________________________________________________________________________________________________

По професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Боян Коларов - редовен докторант към катедра "Камерна музика и съпровод",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Интерпретационни проблеми в клавирните триа на Велислав Заимов“

Автореферат /14.09.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Велислава Георгиева

2. проф. д. изк. Йордан Гошев

Становища:

1. проф. Евелина Арабаджиева

2. проф. Анастас Славчев

3. проф. Недялчо Тодоров

________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Добромир Митев - докторант на самостоятелна подготовка към Клавирна катедра, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: “Музикално – изпълнителското обучение по акордеон в съвременното българско

музикално образование”

Автореферат /16.02.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Борислава Танева

2. проф. д.изк. Румен Потеров

Становища:

1. проф. Ивелина Иванчева

2. проф. д-р Пламен Арабов

3. доц. д-р Марияна Булева

_________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

доц. Евгения Симеонова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Пиано"

Теоротико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Интерпретационните проблеми в произведенията за клавирно дуо на Франсис Пуленк“

Автореферат /01.06.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Атанас Куртев

2. проф. Румен Байрактаров

Становище:

1. проф. д-р Правда Горанова

2. проф. д-р Ромео Смилков

3. доц. д-р Милена Шушулова-Павлова

________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

доц. Маргарита Кръстева - докторант на самостоятелна подготовка към Клавирна катедра, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Изпълнителските принципи при старите клавишни инструменти – родство и връзка

със съвременния пианизъм”

Автореферат /16.11.2015/

Рецензии:

1. проф. Красимир Тасков

2. доц. д-р Марияна Булева-Петрова

Становища:

1. проф. Ивелина Иванчева

2. проф. д. изк. Йордан Гошев

3. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

_______________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Елена Дикова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Пиано"

Теоротико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Tворческият подход към жанра клавирен концерт в изпълнителското изкуство

на Антон Диков"

Автореферат /01.09.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Димитър Цанев

2. проф. Роксана Димитрова

Становища:

1. проф. д-р Правда Горанова

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

3. проф. Албена Димова

_______________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Елена Каралийска - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: ”Музикално-поетична образност, интерпретационни особености в песенното творчество

на Станислав Монюшко”

Автореферат /19.11.2015/

Рецензии:

1. проф. Георги Костов

2. проф. Мила Дюлгерова

Становища:

1. проф. Павел Герджиков

2. доц. д-р Милена Шушулова-Павлова

3. доц. Лилия Илиева

_____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

гл. ас. Елица Нешевска - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: “Проф. Мати Пинкас – ярък представител на българското музикално изкуство през втората

половина на ХХ век – творчески и педагогически принципи”

Автореферат /01.06.2015/

Рецензии:

1. проф. Георги Костов

2. проф. Илка Попова

Становища:

1. проф. Мила Дюлгерова

2. доц. д-р Милена Шушулова-Павлова

3. доц. Лилия Илиева

______________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Георги Патриков - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дирижиране"

Теоротико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Академичният симфоничен оркестър на НМА „ П. Владигеров” – функции и дейност

в образователния процес като част от творческата структура на НМА”

Автореферат /01.09.2015/

Рецензии:

1. проф. Пламен Джуров

2. проф. д. изк. Иван Бакалов

Становища:

1. проф. д-р Ивайло Кринчев

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

3. проф. Александър Куюмджиев

_____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

проф. Ганка Неделчева-Боянова - докторант на самостоятелна подготовка към Клавирна катедра, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Ноктюрните за пиано от Димитър Христов в българския и световния опит.

Интерпретационна многозначност на технологичните паралели с ноктюрните на Шопен”

Автореферат /14.05.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Правда Горанова

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

Становища:

1. проф. Стела Димитрова-Майсторова

2. проф. д-р Румяна Каракостова

3. проф. Снежана Симеонова

________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Георги Еленков Борисов - редовен докторант към катедра "Дирижиране", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Акапелната авторска музика по православни текстове в България от края на ХХ

и началото на ХХI век”

Автореферат /20.03.2015/

Рецензии:

1. проф.Теодора Павлович

2. доц. д-р Марияна Булева

Становища:

1. проф. Мирослав Попсавов

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

3. доц. Димитър Димитров

____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

По професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

и научна специалност "Музикознание и музикално изкуство" шифър 05.08.02.

Гергана Тонкова-Илчева - редовен докторант към катедра "Цигулка",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Тема на дисертационния труд: „Изпълнителски поглед към цигулковото творчество на Лазар Николов“

Автореферат /07.05.2015 г./

Рецензии:

1. акад. Васил Казанджиев

2. проф. Гинка Гичкова

Становища:

1. проф. д. изк. Иван Бакалов

2. проф. Верка Стефанова

3. проф. Румен Байрактаров

____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Илия Граматиков - редовен докторант към катедра "История на музиката и етномузикология", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Пасионът през втората половина на ХХ век: композиторски решения на литургичния жанр"

Автореферат /11.11.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Наташа Япова

2. проф. д.ф.н. Георги Каприев

Становища:

1. проф. д-р Нева Кръстева

2. проф. д.изк. Милена Божикова

3. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Кремена Ангелова - редовен докторант  към катедра "Теория на музиката", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Прилагане на психоакустичните модели за изграждане на пространствени

звуко-възпроизвеждащи системи"

Автореферат /07.09.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Андрей Диамандиев

2. доц. Димитър Василев

Становища:

1. проф. Иво Керемидчиев

2. проф. д-р Симо Лазаров

3. проф. Анастас Славчев

______________________________________________________________________________________________________

По професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Маргарита Илиева - редовен докторант към катедра "Камерна музика и съпровод",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Сонатите за цигулка и пиано на П.Владигеров,Д.Ненов и Л.Пипков в контекста на

общоевропейските музикални тенденции на епохата"

Автореферат /22.01.2015/

Рецензии:

1. проф. Жени Захариева

2. проф. Роксана Димитрова

Становища:

1. акад. Васил Казанджиев

2. проф. Виктор Чучков

3. доц. д-р Георги Арнаудов

____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

проф. Мария Ганева - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Поп и джаз изкуство" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Творчеството на българските композитори като основен фактор за успешната кариера

на водещите поп и джаз певци в периода 1950 г. – 1990 г.”

Автореферат /12.03.2015/

Рецензии:

1. проф. д-р Лилия Попова

2. доц. Алис Боварян

Становища:

1. проф. д-р на изк. Пенчо Стоянов

2. доц. д-р Веселина Раева

3. доц. Веселин Койчев

___________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

По професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Николай Спасов - редовен докторант към катедра "Цигулка",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Шест сонати за соло цигулка, op. 27 от Еужен Изаи“

Автореферат /18.02.2015/

Рецензии:

1. проф. Румен Байрактаров

2. проф. Верка Стефанова

Становища:

1. проф. Йосиф Радионов

2. проф. Недялчо Тодоров

3. доц. д-р Марио Хосен

____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

По професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Радослав Радев - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Музикално-сценично изкуство",

Вокален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Тема на дисертационния труд: "Джаз-танцът, аспект на двигателната подготовка в музикално-сценичните жанрове"

Автореферат /19.05.2015 г./

Рецензии:

1. проф. д.изк. Цонка Великова

2. проф. д-р Петя Цветкова

Становища:

1. доц. д-р Мария Илиева

2. доц. д-р Желка Табакова

3. доц. д-р Златин Костов

___________________________________________________________________________________________________________

По професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Росен Балкански - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Цигулка",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Постановъчно-технически проблеми при класическите китаристи“

Автореферат /05.06.2015/

Рецензии: 

1. доц. Александър Пумпалов

2. доц. Веселин Койчев

Становища:

1. проф. Румен Байрактаров

2. доц. д-р Велика Цонкова

3. доц. Стела Митева-Динкова

__________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Росица Вълканова Борисова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: “Интерпретационни и вокални аспекти в творчеството на Оторино Респиги.

Песенен цикъл “Deita silvane” (“Горски божества”)”

Автореферат /18.05.2015/

Рецензии:

1. проф. Илка Попова

2. доц. Лилия Илиева

Становища:

1. проф. Павел Герджиков

2. проф. Александър Куюмджиев

3. доц. д-р Георги Арнаудов

______________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

гл. ас. Ванилия Кисьова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дирижиране"

Теоротико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Тенденции в българското хорово творчество от деветдесетте години на двадесетия

и първото десетилетие на двадесет и първия век”

Автореферат /16.07.2015/

Рецензии:

1. проф. д.изк. Виржиния Атанасова

2. проф. Александър Куюмджиев

Становища:

1. проф. д.-р Адриана Благоева

2. проф. д. изк. Йордан Гошев

3. доц. д-р Весела Гелева

____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Александър Лиалиос - редовен докторант към Клавирна катедра, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Тематизъм и мелос в клавирните сонати на Франц Шуберт. Форми и способи на тяхното

интонационно въплъщаване в изпълнителския процес”

Автореферат /09.11.2015/

Рецензии:

1. проф. Красимир Тасков

2. проф. Анастас Славчев

Становища:

1. проф.д-р Атанас Куртев

2. проф. д. изк. Йордан Гошев

3. проф. д-р Ромео Смилков