2020

 

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Флейта/

Десислава Петева - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дървени духови инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Синкретичност на физиологични и психологични методи на обучение в профила

на музиканта флейтист"

Автореферат /28.01.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Сава Димитров /28.01.2020 г./

2. доц. д-р Георги Арнаудов /28.01.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Атанас Карафезлиев /28.01.2020 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /28.01.2020 г./

3. доц. д-р Борислав Ясенов /28.01.2020 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Синкретичност на физиологични и психологични методи на

обучение в профила на музиканта флейтист" за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР

от Десислава Петева ще се проведе на 27.02.2020 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

__________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Хорово дирижиране/

Деница Чардакова - редовен докторант към катедра "Дирижиране", Теоротико-композиторски и диригентски факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Специфика на художествената изразност в акапелното хорово творчество

на Любомир Пипков"

Автореферат /19.02.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д.изк. Виржиния Атанасова /19.02.2020 г./

2. доц. д-р Весела Гелева /19.02.2020 г./

Становища:

1. проф.Теодора Павлович /19.02.2020 г./

2. проф. д. изк. Йордан Гошев /19.02.2020 г./

3. проф. д.изк. Стефан Хърков /19.02.2020 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Специфика на художествената изразност в акапелното хорово

творчество на Любомир Пипков" за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Деница Чардакова

ще се проведе на 10.04.2020 г. от 14.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Хорово дирижиране/

проф. Теодора Павлович - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дирижиране", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Психологически основи на диригентското изкуство”

Решение

Автореферат /21.02.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Адриана Благоева /21.02.2020 г./

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /21.02.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /21.02.2020 г./

2. доц. д-р Григор Паликаров /21.02.2020 г./

3. доц. д-р Георги Арнаудов /21.02.2020 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Психологически основи на диригентското изкуство” 

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от проф. Теодора Павлович ще се проведе на 24.03.2020 г.

от 14.30 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

______________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Музикална естетика/

Емил Деведжиев - редовен докторант към катедра "Теория на музиката", Теоротико-композиторски и диригентски факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Музикологично рационалното и музикално нерационалното"

Автореферат /24.02.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д.изк. Кристина Япова /24.02.2020 г./

2. доц. д-р Йордан Банев /24.02.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Иля Йончев /24.02.2020 г./

2. доц. дн Димка Гичева-Гочева /24.02.2020 г./

3. доц. д-р Асен Давидов /24.02.2020 г./

Защитата на дисертационния труд на тема "Музикологично рационалното и музикално нерационалното"

 ще се проведе на 06.04.2020 г. от 14:00 часа.

____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Клавирен съпровод/

проф. Атанас Атанасов - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Камерна музика и съпровод",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Цифрованият бас – основа за развитие на клавирния акомпанимент

през различните епохи"

Автореферат /20.03.2020 г./

Рецензии:

1. доц. д-р Даниела Дикова /20.03.2020 г./

2. проф. д-р Ганка Неделчева /20.03.2020 г./

Становища:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев /20.03.2020 г./

2. доц. д-р Деян Павлов /20.03.2020 г./

3. доц. д-р Зорница Петрова /20.03.2020 г./

 

______________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Ударни инструменти/

Мирослав Димов - редовен докторант към катедра "Медни духови и ударни инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Възможностите на пластинковите инструменти при транскрипции на барокови творби"

Автореферат

Рецензии:

1. проф. Атанас Дюлгеров /30.03.2020 г./

2. проф. Живка Личева /30.03.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Татяна Кърпарова /30.03.2020 г./

2. проф. д.н. Румен Потеров /30.03.2020 г./

3. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /30.03.2020 г./

____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Композиция/

проф. Красимир Тасков - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Композиция", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Композиционни и интерпретаторски решения в Транскрипции за две пиана на 8 ръце на

Три симфонични творби от български композитори"

Автореферат /15.04.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Велислав Заимов /15.04.2020 г./

2. проф. д. изк. Йордан Гошев /15.04.2020 г./

Становища:

1. проф. д.н.Елисавета Вълчинова-Чендова /15.04.2020 г./

2. проф. д-р Ростислав Йовчев /15.04.2020 г./

3. проф. д-р Ганка Неделчева /15.04.2020 г./

__________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Класическо пеене/

Гергана Ряшева - редовен докторант към катедра Класическо пеене, Вокален факултет при

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Музикално сценични произведения  и проблемът за тяхното въздействие

при възпитанието и развитието на децата от 0 до 7 годишна вързаст"

Автореферат /28.05.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Виолета Горчева /28.05.2020 г./

2. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак /28.05.2020 г./

Становеща:

1. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /28.05.2020 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /28.05.2020 г./

3. доц. д-р Деян Павлов /28.05.2020 г./

__________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Контрабас/

Христо Овчаров - редовен докторант към катедра Струнни инструменти, Инструментален факултет при

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Хронологично развитие и специфика на видове строеве за контрабас и приложението им в

изпълнителското изкуство"

Автореферат /15.06.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Огнян Константинов /15.06.2020 г./

2. проф. д-р Адриан Георгиев /15.06.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Петя Бъговска /15.06.2020 г./

2. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /15.06.2020 г./

3. проф. Георги Велков /15.06.2020 г./

_________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Камерна музика - пиано/

Лилия Жекова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Камерна музика и съпровод",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: ,,Проблеми на интерпретацията в камерно-инструменталните ансамбли с пиано в творчеството на

Константин Илиев и Йордан Дафов след 1970 г.“

Автореферат /10.09.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова /10.09.2020 г./

2. проф. д-р Ганка Неделчева /10.09.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Атанас Атанасов /10.09.2020 г./

2. проф. д-р Ромео Смилков /10.09.2020 г./

3. доц. д-р Зорница Петрова /10.09.2020 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема ,,Проблеми на интерпретацията в камерно-инструменталните ансамбли

с пиано в творчеството на Константин Илиев и Йордан Дафов след 1970 г.“ за придобиване на образователната и

научна степен ДОКТОР от Лилия Жекова ще се проведе на 13.10.2020 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална

академия.

___________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Класическо пеене/

Веселин Михайлов - редовен докторант към катедра Класическо пеене, Вокален факултет при

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Художествено-творчески постижения и репертоар на Бургаска опера в периода

1955 – 1999 година, в контекста на музикално-историческото развитие на града"

Автореферат /14.09.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Ивайло Кринчев /14.09.2020 г./

2. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак /14.09.2020 г./

Становища:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев /14.09.2020 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /14.09.2020 г./

3. доц. д-р Деян Павлов /14.09.2020 г./

_____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Балетно изкуство/

Владимир Роже - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Музикално-сценично изкуство",

Вокален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Приложение на техниката на Марта Греъм в танцовото обучение в България и в

творчеството на българските хореографи“

Автореферат /18.09.2020 г./ 

Решение 

Рецензии:

1. проф. д-р Ивайло Кринчев /18.09.2020 г./

2. проф. д-р Даниела Дженева /18.09.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Виолета Горчева /18.09.2020 г./

2. проф. д-р Полина Куюмджиева /18.09.2020 г./

3. проф. д-р Антон Андонов /18.09.2020 г./