2017

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Евелина Кулински - редовен докторант  към катедра "Дирижиране", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Българската професионална хорово-диригентска школа.

Създаване и развитие на специалност „хорово дирижиране”.

Автореферат /21.11.2017г./

Рецензии:

1. проф. д-р Адриана Благоева /21.11.2017 г./

2. проф. Александър Куюмджиев /21.11.2017 г./

Становища:

1. проф. д.изк. Виржиния Атанасова /21.11.2017 г./

2. доц. д-р Весела Гелева /21.11.2017 г./

3. доц. Крикор Четинян /21.11.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Българската професионална хорово-диригентска школа.

Създаване и развитие на специалност „хорово дирижиране” за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от

Евелина Кулински ще се проведе на 20.12.2017 г.от 13.30 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Явор Гочев - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дирижиране"

Теоротико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Прочит, анализ и възпроизвеждане на партитури. Въведение в методологията на процеса в

контекста на клавирното изкуство".

Автореферат /16.10.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Велислав Заимов /16.10.2017 г./

2. проф. Анастас Славчев /16.10.2017 г./

Становища:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев /16.10.2017 г./

2. проф. Йовчо Крушев /16.10.2017 г./

3. доц. д-р Весела Гелева /16.10.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Прочит, анализ и възпроизвеждане на партитури.

Въведение в методологията на процеса в контекста на клавирното изкуство" за придобиване на

образователната и научна степен ДОКТОР от Явор Гочев ще се проведе на 22.11.2017 г.от 11.00 часа

в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Любомир Денев - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дирижиране"

Теоротико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Диригентски проблеми в звукозаписната сесия на симфоничния оркестър“

Автореферат /04.09.2017 г./ 

Рецензии: 

1. проф. Пламен Джуров /04.09.2017 г./

2. проф. Владислав Григоров /04.09.2017 г./

 Становища:

1. проф. Александър Куюмджиев /04.09.2017 г./

2. доц. д-р Георги Арнаудов /04.09.2017 г./

3. доц. д-р Павел Стефанов /04.09.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Диригентски проблеми в звукозаписната сесия на симфоничния оркестър“

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Любомир Денев ще се проведе на 13.10.2017 г.от 13.00 часа

в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

___________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Емелина Горчева - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Вокални миниатюри за бас и вокалните цикли „Зограф“ за бас и пиано и

„Изповедите на един отшелник“ за сопран и оркестър на композитора Александър Йосифов.

Вокални и музикално-драматургични проекции“.

Автореферат /05.09.2017 г./

Рецензии:

1. проф. Павел Герджиков /05.09.2017 г./

2. проф. д-р Полина Куюмджиева /05.09.2017 г./

Становища:

1. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак /05.09.2017 г./

2. доц. д-р Боряна Ламбрева /05.09.2017 г./

3. доц. Лилия Илиева /05.09.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Вокални миниатюри за бас и вокалните цикли „Зограф“ за бас и пиано и

„Изповедите на един отшелник“ за сопран и оркестър на композитора Александър Йосифов. Вокални и музикално-

драматургични проекции“ за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Емелина Горчева 

ще се проведе на 09.10.2017 г.от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

______________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

доц. Иванка Нинова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Вокално-сценичното и песенно творчество на Димитър Попов и неговото значение в музикалния

живот на България в началото на ХХ век".

Автореферат /14.09.2017 г./ 

Рецензии:

1. проф. д-р Емилия Коларова /14.09.2017 г./

2. проф. д. изк. Йордан Гошев /14.09.2017 г./

Становища:

1. проф. д-р Свилен Райчев /14.09.2017 г./

2. доц. д-р Весела Гелева /14.09.2017 г./

3. доц. Лилия Илиева /14.09.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Вокално-сценичното и песенно творчество на Димитър Попов

и неговото значение в музикалния живот на България в началото на ХХ век" за придобиване на образователната

и научна степен ДОКТОР от доц. Иванка Нинова ще се проведе на 13.10.2017 г.от 11.30 часа

в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Божин Недялков - докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Дървени духови инструменти”, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: Конструиране на обоеви стройки съгласно физическите принципи на вибрациите

на тръстиковите пластини и на въздушния стълб (Асиметрична стройка за обой)

Автореферат /12.05.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Спиро Петков /12.05.2017 г./

2. проф. Анастас Славчев /12.05.2017 г./

Становища:

1. проф. Марин Вълчанов /12.05.2017 г./

2. проф. д-р Жан Гологанов /12.05.2017 г./

3. проф. Георги Велков /12.05.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема Конструиране на обоеви стройки съгласно физическите

принципи на вибрациите на тръстиковите пластини и на въздушния стълб (Асиметрична стройка за обой)

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Божин Недялков ще се проведе на 19.06.2017 г.

от 11.30 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

______________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Владислав Андонов - докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Струнни инструменти”, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „ОПТИМИЗИРАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ВИОЛА”

Автореферат /10.05.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Стефан Жилков /10.05.2017 г./

2. проф. Огнян Станчев /10.05.2017 г./

Становища:

1. проф. Анатоли Кръстев /10.05.2017 г./

2. проф. Георги Велков /10.05.2017 г./

3. проф. Румен Байрактаров /10.05.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „ОПТИМИЗИРАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ВИОЛА”

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Владислав Андонов ще се проведе на 16.06.2017 г.

от 14.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

_______________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Григор Паликаров - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дирижиране", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Художествени измерения и значение на оперите „Косара“ и „Алцек“

от Маестро Георги Атанасов в българската музикална култура“

Автореферат /10.05.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Адриана Благоева /10.05.2017 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /10.05.2017 г./

Становища:

1. акад. Васил Казанджиев /10.05.2017 г./

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /10.05.2017 г./

3. проф. д-р Велислав Заимов /10.05.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Художествени измерения и значение на оперите „Косара“ и „Алцек“

от Маестро Георги Атанасов в българската музикална култура“ за придобиване на образователната и научна степен

ДОКТОР от Григор Паликаров ще се проведе на 19.06.2017 г. от 10.30 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

__________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

проф. Свилен Райчев - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Вокално-постановъчните принципи на професор Георги Златев Черкин,

продължени и доразвити от професор Руско Русков в съвременната българска педагогическа практика"

Автореферат /23.01.2017 г./

Рецензии: 

1. проф. Нико Исаков /23.01.2017 г./

2. доц. д-р Ваня Бъчварова /23.01.2017 г./

Становища:

1. проф. Жасмина Костова /23.01.2017 г./

2. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак /23.01.2017 г./

3. проф. Калина Жекова /23.01.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Вокално-постановъчните принципи на професор Георги Златев

Черкин, продължени и доразвити от професор Руско Русков в съвременната българска педагогическа практика"

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от проф. Свилен Райчев ще се проведе на 24.02.2017 г.

от 13.30 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Боряна Найденова - редовен докторант към катедра "Теория на музиката", Теоротико-композиторски и диригентски факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Християнската монодия – сравнителен и морфологичен анализ" (по материали от солемски

и източноправославни нотни издания от XIX и ХХ век)“.

Автореферат /27.02.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Андрей Диамандиев /27.02.2017 г./

2. проф. д.изк. Стефан Хърков /27.02.2017 г./

Становища:

1. проф. д.н. Томи Кърклисийски /27.02.2017 г./

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /27.02.2017 г./

3. д-р Грегъри Майерс /27.02.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Християнската монодия – сравнителен и морфологичен анализ"

(по материали от солемски и източноправославни нотни издания от XIX и ХХ век)“ за придобиване на образователната

и научна степен ДОКТОР от Боряна Найденова ще се проведе на 07.04.2017 г. от 11.00 часа в зала № 48

на Национална музикална академия.

_________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Марин Гонев - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Пиано", Теоротико-композиторски и диригентски факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Сонатите за пиано от Васил Казанджиев – структурни особености и интерпретационни проблеми”

Автореферат /27.02.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д.изк. Милена Божикова /27.02.2017 г./

2. проф. д-р Велислав Заимов /27.02.2017 г./

Становища:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев /27.02.2017 г./

2. проф. д-р Даниела Андонова /27.02.2017 г./

3. проф. д-р Ромео Смилков /27.02.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Сонатите за пиано от Васил Казанджиев – структурни особености и

интерпретационни проблеми” за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Марин Гонев 

ще се проведе на 27.03.2017 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Кирил Македонски - редовен докторант към катедра „Медни духови и ударни инструменти“, Инструментален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Инструктивна и музикално-художествена литература в практиката на тромпетовата

школа в България”

Автореферат /30.03.2017 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Димитър Момчилов /30.03.2017 г./

2. проф. Анастас Славчев /30.03.2017 г./

Становища:

1. проф. Атанас Дюлгеров /30.03.2017 г./

2. проф. д.изк. Клер Леви /30.03.2017 г./

3. проф. Румен Байрактаров /30.03.2017 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Инструктивна и музикално-художествена литература в практиката

на тромпетовата школа в България” за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Кирил Македонски

ще се проведе на 04.05.2017 г. от 14.30 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.