2019

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Камерно пеене/

Мария Русева - докторант на самостоятелна подготовка към катедра Класическо пеене, Вокален факултет при

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Интерпретативни подходи към немската солова песен: певческата дикция като основен

компонент на художествения израз"

Автореферат /12.12.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Боряна Ламбрева /12.12.2019 г./

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /12.12.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /12.12.2019 г./

2. доц. д-р Николай Моцов /12.12.2019 г./

3. доц. д-р Георги Арнаудов /12.12.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Интерпретативни подходи към немската солова песен: певческата

дикция като основен компонент на художествения израз" за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР

от Мария Русева, ще се проведе на 16.01.2020 г. от 14.30 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

______________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Гергана Несторова - редовен докторант към Клавирна катедра, Инструментален факултет при Национална музикална

академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Клавирната изразност и аспекти на интерпретацията в соловите творби за

пиано на Юлия Ценова"

Автореферат /08.11.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Борислава Танева /08.11.2019 г./

2. проф. д. изк. Йордан Гошев /08.11.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /08.11.2019 г./

2. доц. д-р Снежина Врангова-Петкова /08.11.2019 г./

3. доц. д-р Зорница Петрова /08.11.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Клавирната изразност и аспекти на интерпретацията в соловите

творби за пиано на Юлия Ценова" за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Гергана Несторова,

ще се проведе на 13.12.2019 г. от 11.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Поп и джаз

изкуство/

Владимир Димов - докторант на самостоятелна подготовка към катедра Поп и джаз изкуство, Вокален факултет при

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Развитие на певческия талант в популярната музика у нас в условията на глобализацията”

Решение
 

Автореферат /22.10.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д.изк. Мария Ганева /22.10.2019 г./

2. проф. д-р Симо Лазаров /22.10.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Цветан Недялков /22.10.2019 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /22.10.2019 г./

3. доц. д-р Стела Митева-Динкова /22.10.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Развитие на певческия талант в популярната музика у нас

в условията на глобализацията” за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Владимир Димов

ще се проведе на 25.11.2019 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

_______________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Поп и джаз

изкуство/

Ли Анлонг - редовен докторант към катедра Поп и джаз изкуство, Вокален факултет при Национална

музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Връзка между композицията в китайската народна музика и европейския

джаз и поп музика”

Автореферат /14.10.2019 г./

Рецензии: 

1. проф. д.изк. Мария Ганева /14.10.2019 г./

2. проф.д-р Симо Лазаров /14.10.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Иван Димитров /14.10.2019 г./

2. доц. д-р Таня Бурдева /14.10.2019 г./

3. доц. д-р Веселин Койчев /14.10.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Връзка между композицията в китайската народна музика и

европейския джаз и поп музика” за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Ли Анлонг 

ще се проведе на 14.11.2019 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

_________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

/История на музиката/

Мила Наумова-Рушакес - докторант на самостоятелна подготовка към катедра „История на музиката и

етномузикология“, Теоретико композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия

"Проф. Панчо Владигеров"

Тема на дисертационния труд: "Словото и музиката на Филип Николай (1556-1608) и хоралната традиция"

Автореферат /01.10.2019 г./

Рецензии: 

1. проф. д-р Наташа Япова /01.10.2019 г./

2. проф. д.н. Елисавета Вълчинова-Чендова /01.10.2019 г./

Становище:

1. проф. д-р Емилия Коларова /01.10.2019 г./

2. проф. д.н.ф. Красимир Делчев /01.10.2019 г./

3. доц. д-р Явор Генов /01.10.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Словото и музиката на Филип Николай (1556-1608) и хоралната

традиция" за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Мила Наумова-Рушакес ще се проведе на

07.11.2019 г. от 14.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

/Класическо пеене/

Аделина Галова - редовен докторант към катедра Класическо пеене, Вокален факултет при Национална

музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Водещи оперни сопрани в българския оперен театър в периода 1970-1989 година.

Техният принос при формирането на високохудожествените критерии на младите оперни певци“

Автореферат /30.09.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Ивайло Кринчев /30.09.2019 г./

2. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак /30.09.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Боряна Ламбрева /30.09.2019 г./

2. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /30.09.2019 г./

3. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /30.09.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Водещи оперни сопрани в българския оперен театър в периода

1970-1989 година. Техният принос при формирането на високохудожествените критерии на младите оперни певци“

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Аделина Галова ще се проведе на

05.11.2019 г. от 11.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

____________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

/История на музиката/

Пенка Казанджиева - докторант на самостоятелна подготовка към катедра Катедра „История на музиката и

етномузикология“, Теоретико композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия

"Проф. Панчо Владигеров"

Тема на дисертационния труд: „Симфониите Нирвана, Вечна светлина и Каскади от Васил Казанджиев.

Визуални съответствия“

Автореферат /03.09.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Емилия Коларова /03.09.2019 г./

2. проф. дфн Мони Ешуа Алмалех /03.09.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Нева Кръстева /03.09.2019 г./

2. доц. д-р Елка Димитрова /03.09.2019 г./

3. доц. д-р Георги Арнаудов /03.09.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Симфониите Нирвана, Вечна светлина и Каскади

от Васил Казанджиев. Визуални съответствия“ за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от

Пенка Казанджиева ще се проведе на 15.10.2019 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /пиано/

Ян Си - редовен докторант към Клавирна катедра, Инструментален факултет при Национална музикална академия

"Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Сюитни цикли в българската клавирна музика след 80-те години

на ХХ век – интерпретационни проблеми"

Автореферат /02.09.2019 г./ 

Рецензии:

1. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /02.09.2019 г./

2. проф. д. изк. Филип Христов Павлов /02.09.2019 г./

Становища:

1. проф. Явор Светозаров Конов, д-р, д.н. /02.09.2019 г./

2. проф. д-р Ромео Александров Смилков /02.09.2019 г./

3. проф. Красимир Драганов Тасков /02.09.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Сюитни цикли в българската клавирна музика след 80-те години

на ХХ век – интерпретационни проблеми" за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Ян Си 

ще се проведе на 16.10.2019 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

_______________________________________________________________________________________________________


Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /композиция/

Джу Пейбин - редовен докторант към катедра "Композиция", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: “Относно спецификата при творчеството на художествени песни по стихове от

древнокитайска поезия – поглед върху произведенията на Цин Джу, Тан Сяолин и Луо Джунжун”

Автореферат /20.05.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Велислав Заимов /20.05.2019 г./

2. проф. д. изк. Йордан Гошев /20.05.2019 г./

Становища:

1. проф. Красимир Тасков /20.05.2019 г./

2. проф. д-р Иванка Влаева /20.05.2019 г./

3. доц. д-р Весела Гелева /20.05.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема “Относно спецификата при творчеството на художествени песни

по стихове от древнокитайска поезия – поглед върху произведенията на Цин Джу, Тан Сяолин и Луо Джунжун”

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Джу Пейбин ще се проведе на 25.06.2019 г. от 13.00

часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /флейта/

Дуня Стоич - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дървени духови инструменти", Инструментален

факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Прочути флейтисти в периода XVIII – XX век /творчески изяви, анализи,

съпоставки и констатации/“

Автореферат /20.05.2019 г./

Рецензии:

1. проф. Лидия Ошавкова /20.05.2019 г./

2. доц. д-р Борислав Ясенов /20.05.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Венцислав Киндалов /20.05.2019 г./

2. проф. д-р Албена Кехлибарева–Стоянова /20.05.2019 г./

3. доц. д-р Георги Арнаудов /20.05.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Прочути флейтисти в периода XVIII – XX век /творчески изяви,

анализи, съпоставки и констатации/“ за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Дуня Стоич

ще се проведе на 27.06.2019 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /кларинет/

Кристиян  Калоянов - редовен докторант към катедра "Камерна музика и съпровод", Инструментален

факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Интерпретационни и ансамблови проблеми в квартетите на Паул Хиндемит и

Оливие Месиен за кларинет, цигулка, виолончело и пиано в контекста на европейската камерна

музика на XX век за този вид ансамбъл“

Автореферат /15.05.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Атанас Карафезлиев /15.05.2019 г./

2. проф. Анастас Славчев /15.05.2019 г./

Становища:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев /15.05.2019 г./

2. проф. Атанас Атанасов /15.05.2019 г./

3. доц. д-р Георги Арнаудов /15.05.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Интерпретационни и ансамблови проблеми в квартетите на

Паул Хиндемит и Оливие Месиен за кларинет, цигулка, виолончело и пиано в контекста на

европейската камерна музика на XX век за този вид ансамбъл“ за придобиване на образователната и

научна степен ДОКТОР от Кристиян  Калоянов ще се проведе на 14.06.2019 г. от 13.00

часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

_______________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Анелия Господинова - редовен докторант към катедра "Пиано", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: ИНСТРУМЕНТАЛНА ИЗРАЗНОСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ В

СОЛОВОТО КЛАВИРНО ТВОРЧЕСТВО НА ФИЛИП ПАВЛОВ

Автореферат /27.02.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Ростислав Йовчев /27.02.2019 г./

2. проф. д. изк. Йордан Гошев /27.02.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Евгения Симеонова /27.02.2019 г./

2. доц. д-р Зорница Петрова /27.02.2019 г./

3. доц. д-р Весела Гелева /27.02.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема ИНСТРУМЕНТАЛНА ИЗРАЗНОСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ

ПРОБЛЕМИ В СОЛОВОТО КЛАВИРНО ТВОРЧЕСТВО НА ФИЛИП ПАВЛОВ за придобиване на образователната

и научна степен ДОКТОР от Анелия Господинова ще се проведе на 09.04.2019 г. от 14.00 часа в

зала № 48 на Национална музикална академия.