2016

Научна степен "Доктор на науките" 

Дисертационен труд на проф. д-р Мария Ганева на тема "Значимите български оркестри, формации и рок групи творили

в периода 1950 - 1990 г. Ролята им в развитието на съвременния джаз, поп и рок музика у нас"  за придобиване

на научната степен "Доктор на науките" в професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Автореферат /16.03.2016 г./

Рецензенти:

1. проф. д.изк. Пенчо Стоянов /16.03.2016 г./

2. проф. Симеон Щерев /16.03.2016 г./

3. доц. Алис Боварян /16.03.2016 г./

Становища:

1. проф. Диляна Мичева /16.03.2016 г./

2. доц. д-р Веселина Раева /16.03.2016 г./

3. доц. Етиен Леви /16.03.2016 г./

4. доц. Веселин Койчев /16.03.2016 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Значимите български оркестри, формации и рок групи творили в периода 1950 - 1990 г.

Ролята им в развитието на съвременния джаз, поп и рок музика у нас" за придобиване на научната степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ

от проф. д-р Мария Ганева ще се проведе на 22.04.2016 г. от 11:00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

_________________________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

По професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Злателина Коларова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Камерна музика и съпровод",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Интерпретационни проблеми пред пианиста-акомпанятор в цигулковите концерти на Петър Христосков"

Автореферат /19.04.2016 г./

Рецензии:

1. проф. Атанас Атанасов /19.04.2016 г./

2. проф. Анастас Славчев /19.04.2016 г./

Становища:

1. проф. д-р Велислава Георгиева /19.04.2016 г./

2. проф. д-р Ганка Неделчева /19.04.2016 г./

3. доц. д-р Зорница Петрова /19.04.2016 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Интерпретационни проблеми пред пианиста-акомпанятор в цигулковите концерти на

Петър Христосков" за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Злателина Коларова ще се проведе на 17.05.2016 г.

от 11:30 часа в зала № 48 на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

_______________________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

По професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Цветозар Вутев - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Цигулка",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Индивидуална цигулкова постановка: изграждане и развитие“

Автореферат /13.05.2016 г./

Рецензии:

1. проф. Ангел Станков /13.05.2016 г./

2. проф. Румен Байрактаров /13.05.2016 г./

Становища:

1. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /13.05.2016 г./

2. проф. Йосиф Радионов /13.05.2016 г./

3. проф. Недялчо Тодоров /13.05.2016 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Индивидуална цигулкова постановка: изграждане и развитие" за придобиване

на образователната и научна степен "ДОКТОР" от Цветозар Вутев ще се проведе на 16.06.2016 г. от 14:00 часа в зала № 48 на

Национална музикална академия "Проф. панчо Владигеров".

__________________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Александър Каменаров - докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Медни духови и ударни инструменти”, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Изпълнителски проблеми в следните български произведения за соло маримба: Кирил Илиевски –

„Две пиеси за соло маримба”; Добри Палиев – „13 вариации върху „Полегнала е Тудора””, „Лале и хоро”, „Фолклорни скици”;

Петър Петров – „Студио за соло маримба”

Автореферат /26.09.2016/

Рецензии:

1. проф. д-р Татяна Кърпарова

2. проф. Живка Личева

Становища:

1. проф. д-р Ангел Македонски

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

3. проф. д-р Пенка Минчева

_______________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Кристиана Абрашева - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дирижиране"

Теоротико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Специфика на работата на корепетитора (пианиста) в учебния процес по специалността

„Оперно-симфонично дирижиране”

Автореферат /01.09.2016/

Рецензии:

1. проф. Пламен Джуров

2. проф. д.изк. Иван Бакалов

Становища:

1. проф. д-р Велислав Заимов

2. проф. Анастас Славчев

3. проф. Михаил Пеков

_____________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

проф. Даниела Андонова - докторант на самостоятелна подготовка към Клавирна катедра, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „ Интерпретационен поглед върху клавирното творчество на Родион Шчедрин от

периода след 1990 г.”

Автореферат /01.09.2016/

Рецензии:

1. проф. д.изк. Пенчо Стоянов

2. проф. д-р Ростислав Йовчев

Становища:

1. проф. д-р Правда Горанова

2. проф. д. изк. Йордан Гошев

3. доц. д.н. Марияна Булева

______________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Атанас Кръстев - редовен докторант към катедра „Струнни инструменти”, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Някои инструментални и интерпретационни особености, принципи и похвати в най-новите

транскрипции на творби от Феликс Менделсон-Бартолди, Едвард Григ и Сергей Рахманинов за виолончело и пиано,

създадени от Йовчо Крушев“

Автореферат /01.03.2016/

Рецензии:

1. проф. д-р Петя Бъговска

2. доц. д-р Георги Арнаудов

Становища:

1. проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова

2. проф. Огнян Станчев

3. проф. Георги Велков

__________________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Даниела Панчевска - редовен докторант към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Вокално- технически и интерпретационно- художествени прилики и разлики между Елена Николай

и Елена Образцова”

Автореферат /26.10.2016/

Рецензии:

1. проф. Георги Костов

2. проф. Боянка Арнаудова

Становища:

1. проф. Мила Дюлгерова

2. доц. Лилия Илиева

3. доц. Христина Ангелакова

_____________________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Галина Койчева–Мирчева - редовен докторант към катедра „Цигулка“, Инструментален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Изпълнителските традиции и тяхното развитие в цигулковите концерти на Панчо Владигеров“

Автореферат /16.02.2016/

Рецензии:

1. проф. Евгения–Мария Попова

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

Становища:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев

2. проф. Гинка Гичкова

3. проф. Александър Спиров

__________________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Калина Кръстева-Тийкър - докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Струнни инструменти”, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Някои проблеми във връзка със стила, формата и виолончеловата техника при интерпретацията на

пиеси за виолончело соло и за виолoнчело и пиано от български композитори: Марин Големинов, Петър Христосков, Емил Табаков,

Румен Бальозов и Георги Арнаудов“

Автореферат /24.10.2016/

Рецензии:

1. проф. Пламен Джуров

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

Становища:

1. проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова

2. проф. Огнян Станчев

3. проф. Георги Велков

__________________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Андриана Йорданова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Операта в Малта между 1860 и 1960 година и българо-малтийските отношения в музиката

след 1975 година"

Автореферат /15.02.2016/

Рецензии:

1. проф. д-р Емилия Коларова

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

Становища:

1. проф. Боянка Арнаудова

2. доц. д-р Милена Шушулова-Павлова

3. доц. Лилия Илиева