2018

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Теодора Димитрова - редовен докторант към катедра "Теория на музиката", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Методи за многогласно слухово обучение чрез съвременна музика”

Автореферат /05.11.2018 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Андрей Диамандиев /05.11.2018 г./

2. проф. д.изк. Пенчо Стоянов /05.11.2018 г./

Становища:

1. проф. д-р Ангелина Петрова /05.11.2018 г./

2. проф. д-р Димитрина Кауфман /05.11.2018 г./

3. проф. Крум Максимов /05.11.2018 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Методи за многогласно слухово обучение чрез съвременна музика”

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Теодора Димитрова ще се проведе на 05.12.2018 г.

от 14.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

__________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Милена Иванова - редовен докторант към катедра "Класическо пеене", Вокален факултет при

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Музикалният живот в град Лом през втората половина на XX век”

Автореферат /29.10.2018 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Емилия Коларова /29.10.2018 г./

2. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак /29.10.2018 г./

Становища:

1. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /29.10.2018 г./

2. проф. Боянка Арнаудова /29.10.2018 г./

3. доц. Лилия Илиева /29.10.2018 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Музикалният живот в град Лом през втората половина на XX век”

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Милена Иванова ще се проведе на 28.11.2018 г.

от 14.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Петя Цветанова - редовен докторант към катедра "История на музиката и етномузикология", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Реквиемът: жанров образец и исторически образи“

Автореферат /01.10.2018 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Иля Йончев /01.10.2018 г./

2. доц. д-р Георги Арнаудов /01.10.2018 г./

Становища:

1. проф. дфн Владимир Градев /01.10.2018 г./

2. проф. д-р Наташа Япова /01.10.2018 г./

3. доц. д-р Стефка Венкова /01.10.2018 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Реквиемът: жанров образец и исторически образи“ 

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Петя Цветанова ще се проведе на 09.11.2018 г.

от 15.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

___________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Тодор Петров - докторант на самостоятелна подготовка към Клавирна катедра, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Развитие на клавирния стил в италианската музика. Представяне на неизвестни клавирни

концерти и други клавирни творби от периода 1750 - 1860 година”

Автореферат /25.09.2018 г./

Рецензии:

1. проф. Атанас Атанасов /25.09.2018 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /25.09.2018 г./

Становища:

1. проф. д-р Илия Чернаев /25.09.2018 г./

2. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /25.09.2018 г./

3. доц. Малина Малинова /25.09.2018 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Развитие на клавирния стил в италианската музика.

Представяне на неизвестни клавирни концерти и други клавирни творби от периода 1750 - 1860 година” 

ще се проведе на 12.11.2018 г. от 14:00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

________________________________________________________________________________________________________

Научна степен "Доктор на науките" 

Дисертационен труд на  д-р АКТОТЫ  РАХМЕТОЛЛАЕВНА  РАИМКУЛОВА на тема "РАЗВИТИЕ НА КАЗАХСТАНСКАТА

КОМПОЗИТОРСКА ШКОЛА В РАМКИТЕ НА ЕВРАЗИЙСКИЯ МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ" за придобиванена научната степен

"Доктор на науките" в професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Автореферат /20.09.2018 г./

Рецензии:

1. акад. проф. д.изк. Игор Мациевски /20.09.2018 г./

2. проф. д-р Емилия Коларова /20.09.2018 г./

3. проф. д-р Иванка Влаева /20.09.2018 г./

Становища:

1. проф. д.изк. Наталия Гаврилова /20.09.2018 г./

2. проф. д-р Андрей Диамандиев /20.09.2018 г./

3. проф. д-р Анда Палиева /20.09.2018 г./

4. доц. д-р Георги Арнаудов /20.09.2018 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "РАЗВИТИЕ НА КАЗАХСТАНСКАТА

КОМПОЗИТОРСКА ШКОЛА В РАМКИТЕ НА ЕВРАЗИЙСКИЯ МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ"

за придобиванена научната степен "Доктор на науките" от д-р АКТОТЫ  РАИМКУЛОВА ще се проведе на

22.10.2018 г. от 13:30 часа в зала № 48 на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

 

__________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Петър Костов - докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Теория на музиката”,

Теоретико-композиторски и диригентски факултет на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Тема на дисертационния труд: "ФАКТОРИ И ИНСТРУМЕНТИ НА ПРОМЯНА В МОДЕЛА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА

ЗВУКА И ЗВУКОВИТЕ ПРОДУКТИ"

Автореферат /11.09.2018 г./

Рецензии:

1. доц. д-р Кремена Ангелова /11.09.2018 г./

2. доц. Димитър Василев /11.09.2018 г./

Становища:

1. проф. д-р Иля Йончев /11.09.2018 г./

2. проф.д-р Симо Лазаров /11.09.2018 г./

3. доц. д-р Катерина Илкова /11.09.2018 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "ФАКТОРИ И ИНСТРУМЕНТИ НА ПРОМЯНА В МОДЕЛА

НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЗВУКОВИТЕ ПРОДУКТИ" за придобиване на образователната и научна степен

ДОКТОР от Петър Костов ще се проведе на 16.10.2018 г. от 12.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

_____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Калина Георгиева - докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Дирижиране”,

Теоретико-композиторски и диригентски факултет на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Тема на дисертационния труд: „Оркестровото дело в гр. Шумен от Възраждането до 2017 г.“

Автореферат /11.09.2018 г./

Рецензии:

1. проф. Пламен Джуров /11.09.2018 г./

2. проф. Михаил Пеков /11.09.2018 г./

Становища:

1. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /11.09.2018 г./

2. проф. Александър Спиров /11.09.2018 г./

3. доц. д-р Георги Патриков /11.09.2018 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Оркестровото дело в гр. Шумен от Възраждането до 2017 г.“

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Калина Георгиева ще се проведе на

15.10.2018 г. от 14.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

_________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Ани Свинарова - редовен докторант към катедра "Теория на музиката", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "ИЗРАЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ СИНТЕЗА НА ЗВУК, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ

И РАЗВИТИЕ НА НОВИ СОФТУЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ В MAX/MSP И N.I. REAKTOR"

Автореферат /11.09.2018 г./

Рецензии:

1. доц. д-р Кремена Ангелова /11.09.2018 г./

2. проф. д-р Симо Лазаров /11.09.2018 г./

Становища:

1. проф.д-р Адриан Георгиев /11.09.2018 г./

2. доц. д-р Павел Стефанов /11.09.2018 г./

3. доц. Димитър Василев /11.09.2018 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "ИЗРАЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ СИНТЕЗА НА

ЗВУК, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НОВИ СОФТУЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ В MAX/MSP И N.I. REAKTOR"

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Ани Свинароваще се проведе на

16.10.2018 г. от 11.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

___________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Ива Любомирова - редовен докторант към катедра „Дървени духови инструменти”, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Характерни барокови произведения за флейта включвани в учебния процес и

развиващи музикалност, тон и технически умения"

АВТОРЕФЕРАТ /03.09.2018 г./

Рецензии:

1. проф. Анастас Славчев /03.09.2018 г./

2. проф. д-р Венцислав Киндалов /03.09.2018 г./

Становища:

1. проф. д-р Сава Димитров /03.09.2018 г./

2. проф. Александър Спиров /03.09.2018 г./

3. доц. д-р Весела Гелева /03.09.2018 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Характерни барокови произведения за флейта

включвани в учебния процес и развиващи музикалност, тон и технически умения" за придобиване на

образователната и научна степен ДОКТОР от Ива Любомирова ще се проведе на

11.10.2018 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

_________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Денислав Томов - редовен докторант  към катедра "Композиция", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Българската композиторска школа в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

– педагогика и творчество"

Автореферат /16.04.2018/

Рецензии:

1. проф. Красимир Тасков /16.04.2018/

2. проф. д. изк. Йордан Гошев /16.04.2018/

Становища:

1. проф. д-р Велислав Заимов /16.04.2018/

2. проф. д-р Иванка Влаева /16.04.2018/

3. проф. Недялчо Тодоров /16.04.2018/

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Българската композиторска школа в НМА „Проф. Панчо

Владигеров“ – педагогика и творчество" за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от

Денислав Томов ще се проведе на 17.05.2018 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

_____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Петър Македонски - редовен докторант към катедра „Медни духови и ударни инструменти”, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Съвременни методи и принципи в организацията на самостоятелните занимания

по тромпет"

Автореферат /14.05.2018/

Рецензии:

1. проф. д-р Димитър Момчилов /14.05.2018/

2. проф. Анастас Славчев /14.05.2018/

Становища:

1. проф. д-р Ясен Теодосиев /14.05.2018/

2. акад. Васил Казанджиев /14.05.2018/

3. проф. Румен Байрактаров /14.05.2018/

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Съвременни методи и принципи в организацията на

самостоятелните занимания по тромпет" за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР

от Петър Македонски ще се проведе на 15.06.2018 г. от 14.00 часа в зала № 48

на Национална музикална академия.