2020

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Пиано",

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Кандидат - доц. д-р Десислава Щерева

Справка /20.01.2020 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д-р Борислава Танева /20.01.2020 г./

2. проф. д. изк. Елисавета  Вълчинова-Чендова /20.01.2020 г./

3. проф. д-р Ростислав Йовчев /20.01.2020 г./

Становища:

1. проф. Явор Конов, д-р, д.н. /20.01.2020 г./

2. проф. д-р Боряна Ламбрева /20.01.2020 г./

3. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /20.01.2020 г./

4. проф. д-р Велислав Заимов /20.01.2020 г./

___________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Пиано",

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Кандидат - доц. д-р Александър Василенко

Справка /20.01.2020 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д-р Борислава Танева /20.01.2020 г./

2. проф. д.н. Елисавета Вълчинова-Чендова /20.01.2020 г./

3. проф. д-р Ростислав Йовчев /20.01.2020 г./

Становища:

1. проф. Явор Конов, д-р, д.н. /20.01.2020 г./

2. проф. д-р Боряна Асенова Ламбрева /20.01.2020 г./

3. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /20.01.2020 г./

4. проф. д-р Велислав Заимов /20.01.2020 г./

____________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Класическо пеене",

Вокален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Камерно пеене/

Кандидат - доц. д-р Галина Апостолова

Справка /20.01.2020 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д.изк. Йордан Гошев /20.01.2020 г./

2. проф. д-р Евгения Симеонова /20.01.2020 г./

3. проф. д-р Ростислав Йовчев /20.01.2020 г./

Становища:

1. проф. д.изк. Стефан Хърков /20.01.2020 г./

2. проф. д-р Велика Цонкова /20.01.2020 г./

3. проф. д-р Иванка Нинова /20.01.2020 г./

4. доц. д-р Весела Гелева /20.01.2020 г./

___________________________________________________________________________________________________


Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Дирижиране",

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Четене и свирене на партитури/

Кандидат - д-р Явор Гочев

Резюме /24.01.2020 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев /24.01.2020 г./

2. проф. д-р Велислав Заимов /24.01.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Адриана Благоева /24.01.2020 г./

2. проф. д-р Андрей Диамандиев /24.01.2020 г./

3. доц. д-р Григор Паликаров /24.01.2020 г./

4. доц. д-р Велислава Карагенова /24.01.2020 г./

5. доц. д-р Весела Гелева /24.01.2020 г./

___________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Струнни инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Виола/

Кандидат - гл. ас. д-р Владислав Андонов

Справка1 Справка2

Решение

Рецензии:

1. проф. д-р Велика Цонкова /28.01.2020 г./

2. проф. д.изк. Стефан Хърков /28.01.2020 г./

Становища:

1. проф. д.изк. Йордан Гошев /28.01.2020 г./

2. проф. д-р Евгения Симеонова /28.01.2020 г./

3. проф. д-р Велислав Заимов /28.01.2020 г./

4. проф. д-р Юлиян Куюмджиев /28.01.2020 г./

5. доц. д-р Деян Павлов /28.01.2020 г./

__________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в Клавирна катедра,

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Кандидат - доц. д-р Добромир Митев

Справка /03.02.2020 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д-р Даниела Андонова /03.02.2020 г./

2. проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова /03.02.2020 г./

3. проф.д-р Адриан Георгиев /03.02.2020 г./

Становища:

1. проф. Явор Конов, д-р, д.н. /03.02.2020 г./

2. проф. д-р Адриана Благоева /03.02.2020 г./

3. проф. д-р Ганка Неделчева /03.02.2020 г./

4. проф. д-р Огнян Константинов /03.02.2020 г./

_____________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Теория на музиката",

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Полифония/

Кандидат - доц. д-р Сабин Леви

Приноси /04.02.2020 г./

Решение

Рецензии:

1. проф.д-р Андрей Диамандиев /04.02.2020 г./

2. проф. д.н. Марияна Булева-Петрова /04.02.2020 г./

3. доц. д-р Снежина Врангова-Петкова /04.02.2020 ./

Становища:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев /04.02.2020 г./

2. проф. д-р Ангелина Петрова /04.02.2020 г./

3. проф. д-р Велислав Заимов /04.02.2020 г./

4. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /04.02.2020 г./

__________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "История на музиката и етномузикология",

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /История на музиката/.

Кандидат - гл. ас. д-р Илия Граматиков

Резюме /04.02.2020 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д-р Наташа Япова /04.02.2020 г./

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /04.02.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Борислава Танева /04.02.2020 г./

2. проф. д.изк. Кристина Япова /04.02.2020 г./

3. проф. д-р Андрей Диамандиев /04.02.2020 г./

4. проф. д-р Ангелина Петрова /04.02.2020 г./

5. проф. д-р Юлиян Куюмджиев /04.02.2020 г./

________________________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Камерна музика и съпровод",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Клавирен съпровод/

Кандидат - доц. д-р Даниела Дикова

Справка /14.04.2020 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д-р Борислава Танева /14.04.2020 г./

2. проф. д-р Евгения Симеонова /14.04.2020 г./

3. проф. д-р Георги Арнаудов /14.04.2020 г./

Становища:

1. проф. д.н. Елисавета Вълчинова-Чендова /14.04.2020 г./

2. проф. д-р Боряна Ламбрева /14.04.2020 г./

3. доц. д-р Деян Павлов /14.04.2020 г./

4. доц. д-р Росица Драганова /14.04.2020 г./

____________________________________________________________________________________________

Процедура за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Теория на музиката",

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

Кандидат - доц. д-р Кремена Ангелова

Справка /28.04.2020 г./

Решение

Рецензии:

1. проф. д-р Адриана Благоева /28.04.2020 г./

2. проф. д-р Симо Лазаров /28.04.2020 г./

3. проф. д-р Адриан Георгиев /28.04.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Наташа Япова /28.04.2020 г./

2. проф. д-р Андрей Диамандиев /28.04.2020 г./

3. проф. д-р Евгения Симеонова /28.04.2020 г./

4. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /28.04.2020 г./