2016

Процедури за заемане на академични длъжности - 2016

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Теория на музиката", Теоретико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Музикален анализ/

Кандидат - гл. ас. д-р Снежина Врангова-Петкова

Резюме /25.01.2016 г./

Рецензии:

1. проф. д. н. Томи  Кърклисийски /25.01.2016 г./

2. проф. д. изк. Пенчо Стоянов /25.01.2016 г./

Становища:

1. чл.-кор. Светлана Куюмджиева, проф. д. изк. /25.01.2016 г./

2. проф. д. изк. Кристина Япова /25.01.2016 г./

3. проф. д-р Андрей Диамандиев /25.01.2016 г./

4. доц. д-р Марияна Булева-Петрова /25.01.2016 г./

5. доц. Цветелина Славова /25.01.2016 г./

_________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Пиано", Теоретико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Кандидат - доц. д-р Евгения Симеонова

Справка /01.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Правда Горанова /01.02.2016 г./

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /01.02.2016 г./

3. проф. д-р Димитър Цанев /01.02.2016 г./

Становища:

1. проф. д-р Ростислав Йовчев /01.02.2016 г./

2. проф. д-р Ромео Смилков /01.02.2016 г./

3. проф. Красимир Тасков /01.02.2016 г./

4. доц. д-р Милена Шушулова-Павлова /01.02.2016 г./

_________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Камерна музика и съпровод", Инструментален

факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Камерна музика - виола/

Кандидат - д-р Огнян Константинов

Справка /10.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова /10.02.2016 г./

2. проф.Огнян Станчев /10.02.2016 г./

Становища:

1. проф. д-р Стефан Жилков /10.02.2016 г./

2. проф. Ангел Станков /10.02.2016 г./

3. проф. Евелина Арабаджиева /10.02.2016 г./

4. проф. Магдалена Чикчева /10.02.2016 г./

5. доц. д-р Георги Арнаудов /10.02.2016 г./

_________________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Теория на музиката", 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

Кандидат - гл. ас. д-р Кремена Ангелова

Справка /10.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. Иво Керемидчиев /10.02.2016 г./

2. проф.д-р Симо Лазаров /10.02.2016 г./

Становища:

1. проф. дфн Бойка Анева /10.02.2016 г./

2. проф. д-р Андрей Диамандиев /10.02.2016 г./

3. проф. Мирослав Попсавов /10.02.2016 г./

4. проф. Анастас Славчев /10.02.2016 г./

5. доц. Димитър Василев /10.02.2016 г./

_______________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Теория на музиката", 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

Кандидат - гл. ас. д-р Павел Стефанов

Справка /10.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. Иво Керемидчиев /10.02.2016 г./

2. проф.д-р Симо Лазаров /10.02.2016 г./

Становища:

1. проф. дфн Бойка Анева /10.02.2016 г./

2. проф. д-р Андрей Диамандиев /10.02.2016 г./

3. проф. Мирослав Попсавов /10.02.2016 г./

4. проф. Анастас Славчев /10.02.2016 г./

5. доц. Димитър Василев /10.02.2016 г./

________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Дирижиране", 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Управление на музикалните изкуства/

Кандидат - д-р Момчил Георгиев

Справка /11.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. Пламен Джуров /11.02.2016 г./

2. проф. д-р Захари Захариев /11.02.2016 г./

Становища:

1. проф. д-р Адриана Благоева /11.02.2016 г./

2. проф. д-р Ивайло Кринчев /11.02.2016 г./

3. проф. д-р Велислав Заимов /11.02.2016 г./

4. доц. д-р Соня Алексиева /11.02.2016 г./

5. доц. д-р Теодора Петрова /11.02.2016 г./

____________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в Клавирна катедра, Инструментален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Акордеон/

Кандидат - д-р Добромир Митев

Справка /11.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Борислава Танева /11.02.2016 г./

2. проф. д.изк. Румен Потеров /11.02.2016 г./

Становища:

1. проф. Ивелина Иванчева /11.02.2016 г./

2. проф. Петко Радев /11.02.2016 г./

3. проф. д-р Панайот Панайотов /11.02.2016 г./

4. проф. Симеон Венков /11.02.2016 г./

5. доц. д-р Марияна Булева-Петрова /11.02.2016 г./

____________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Камерна музика и съпровод", Инструментален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Клавирен съпровод/

Кандидат - д-р Даниела Дикова

Справка /12.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /12.02.2016 г./

2. проф. Атанас Атанасов /12.02.2016 г./

Становища:

1. проф. д.изк. Йордан Гошев /12.02.2016 г./

2. проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова /12.02.2016 г./

3. проф. Евелина Арабаджиева /12.02.2016 г./

4. проф. Роксана Димитрова /12.02.2016 г./

5. доц. д-р Атанас Карафезлиев /12.02.2016 г./

_________________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Поп и джаз изкуство", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Китара/

Кандидат - д-р Цветан Недялков

Справка /12.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Мария Ганева /12.02.2016 г./

2. доц. Веселин Койчев /12.02.2016 г./

Становища:

1. проф. д.изк. Румен Нейков /12.02.2016 г./

2. акад. проф. Емил Янев /12.02.2016 г./

3. доц. д-р Веселина Раева /12.02.2016 г./

4. доц. Алис Боварян /12.02.2016 г./

5. доц. Етиен Леви /12.02.2016 г./

__________________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Поп и джаз изкуство", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Бас китара/

Кандидат - д-р Иван Стоянов Димитров

Справка /12.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Мария Ганева /12.02.2016 г./

2. проф. д-р Лили Попова /12.02.2016 г./

Становища:

1. проф. д.изк. Румен Нейков /12.02.2016 г./

2. акад. проф. Емил Янев /12.02.2016 г./

3. доц. д-р Веселина Раева /12.02.2016 г./

4. доц. Алис Боварян /12.02.2016 г./

5. доц. Етиен Леви /12.02.2016 г./

___________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Музикално-сценично изкуство", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Оперно пеене с диригент/

Кандидат - д-р Деян Павлов

Справка /15.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. д-р на изк. Пенчо Стоянов /15.02.2016 г./

2. проф. Александър Йосифов /15.02.2016 г./

Становища:

1. акад. проф. Пламен Карталов /15.02.2016 г./

2. проф. Пламен Джуров /15.02.2016 г./

3. проф. Анатоли Кръстев /15.02.2016 г./

4. проф. Михаил Пеков /15.02.2016 г./

5. доц. Алипи Найденов /15.02.2016 г./

_____________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Класическо пеене", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Класическо пеене/

Кандидат - доц. д-р Мария Белчева-Михайлова

Справка /15.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. Илка Попова /15.02.2016 г./

2. проф. Боянка Арнаудова /15.02.2016 г./

3. доц. Ирена Бръмбарова /15.02.2016 г./

Становища:

1. проф. д-р Христо Игнатов /15.02.2016 г./

2. проф. Павел Герджиков /15.02.2016 г./

3. доц. Христина Ангелакова /15.02.2016 г./

4. доц. Лилия Илиева /15.02.2016 г./

_______________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Класическо пеене", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Класическо пеене/

Кандидат - доц. д-р Маргарита Баснарова-Атанасова

Резюме /15.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. Илка Попова /15.02.2016 г./

2. проф. Боянка Арнаудова /15.02.2016 г./

3. доц. Ирена Бръмбарова /15.02.2016 г./

Становища:

1. проф. д-р Христо Игнатов /15.02.2016 г./

2. проф. Павел Герджиков /15.02.2016 г./

3. доц. Христина Ангелакова /15.02.2016 г./

4. доц. Лилия Илиева /15.02.2016 г./

__________________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" (едно място) в катедра "Музикално-сценично изкуство", 

Вокален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Актьорско майсторство/

Кандидати:

д-р Александър Текелиев - Справка /15.02.2016 г./

д-р Петко Бонев - Справка /15.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Христо Игнатов /15.02.2016 г./

2. доц. д-р Нина Найденова /15.02.2016 г./

Становища:

1. проф. д-р Ивайло Кринчев /15.02.2016 г./

2. проф. Мила Дюлгерова /15.02.2016 г./

3. проф. Нико Исаков /15.02.2016 г./

4. проф. д-р Бистра Атанасова-Генкова /15.02.2016 г./

5. доц. д-р Желка Табакова /15.02.2016 г./

_____________________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в катедра "Поп и джаз изкуство", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Поп и джаз пеене/

Кандидат - доц. д-р Стефка Оникян

Справка /16.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Мария Ганева /16.02.2016 г./

2. проф. Илка Попова /16.02.2016 г./

3. проф. д-р Румяна Каракостова /16.02.2016 г./

Становища:

1. проф. Мила Дюлгерова /16.02.2016 г./

2. проф. Георги Костов /16.02.2016 г./

3. проф. Христо Йоцов /16.02.2016 г./

4. доц. Кирил Чапликов /16.02.2016 г./

__________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Класическо пеене", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Класическо пеене/

Кандидат - гл. ас. д-р Елица Нешевска

Справка /16.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. Илка Попова /16.02.2016 г./

2. проф. Георги Костов /16.02.2016 г./

Становища:

1. проф. Мила Дюлгерова /16.02.2016 г./

2. проф. д-р Христо Игнатов /16.02.2016 г./

3. проф. Павел Герджиков /16.02.2016 г./

4. проф. Мати Пинкас /16.02.2016 г./

5. доц. Лилия Илиева /16.02.2016 г./

_________________________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Класическо пеене", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Класическо пеене/

Кандидат - гл. ас. д-р Велизара Караянкова

Резюме /16.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. Илка Попова /16.02.2016 г./

2. проф. Георги Костов /16.02.2016 г./

Становища:

1. проф. Мила Дюлгерова /16.02.2016 г./

2. проф. д-р Христо Игнатов /16.02.2016 г./

3. проф. Павел Герджиков /16.02.2016 г./

4. проф. Мати Пинкас /16.02.2016 г./

5. доц. Лилия Илиева /16.02.2016 г./

________________________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Класическо пеене", Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  /Класическо пеене/

Кандидат - гл. ас. д-р Николай Моцов

Справка /16.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. Илка Попова /16.02.2016 г./

2. проф. Георги Костов /16.02.2016 г./

Становища:

1. проф. Мила Дюлгерова /16.02.2016 г./

2. проф. д-р Христо Игнатов /16.02.2016 г./

3. проф. Павел Герджиков /16.02.2016 г./

4. проф. Мати Пинкас /16.02.2016 г./

5. доц. Лилия Илиева /16.02.2016 г./

 ___________________________________________________________________________________________

Конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" в катедра "Цигулка", Инструментален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров",

по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Класическа китара/

Кандидат - д-р Росен Балкански

Справка /16.02.2016 г./

Рецензии:

1. проф. Йосиф Радионов /16.02.2016 г./

2. проф. Румен Байрактаров /16.02.2016 г./

Становища:

1. проф. Атанас Атанасов /16.02.2016 г./

2. проф. Александър Илчев /16.02.2016 г./

3. проф. Петър Льондев /16.02.2016 г./

4. доц. Александър Пумпалов /16.02.2016 г./

5. доц. Веселин Койчев /16.02.2016 г./

____________________________________________________________________________________________________________