Обяви за конкурси за докторанти

Обява за конкурси за докторанти 2020

29.09.2020 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната

2020/2021 г. – държавна поръчка, в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми:

 

Композиция – една, към катедра „Композиция“; конспект

Оперно-симфонично дирижиране – една, към катедра „Дирижиране“; конспект

Музикотерапия – една, към катедра „История на музиката и етномузикология“; конспект

Класическо пеене – една, към катедра „Класическо пеене“; конспект

Музикално-сценична режисура – една, към катедра „Музикално-сценично изкуство“; конспект

Пиано (чембало) – една, към Клавирна катедра; конспект

Контрабас – една, към катедра „Струнни инструменти“; конспект

Кларинет – една, към катедра „Дървени духови инструменти“, конспект

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ - брой 84, 29.9.2020 г.

Конспекти и документи – в Учебен отдел на НМА, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, до 14:00 часа на 30.11.2020 г. тел. 02/4409747.

Заявление

Документи

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Обяви за конкурси за докторанти  2019          

24.09.2019 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка в  професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми:

„Етномузикология“ – една, към катедра „История на музиката и етномузикология“; /конспект, библиография/

„Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ – една, към катедра „Теория на музиката“; /конспект/

„Музикална философия“ – една, към катедра „Теория на музиката“; /конспект/

„Класическо пеене“ – две, към катедра „Класическо пеене“; /конспект/

„Виола“ – една, към катедра „Струнни инструменти“; /конспект/

„Пиано“ – две, към Клавирна катедра, /конспект/

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 75 от 24.09.2019 г..

Документи се подават до 15.00 часа на 25.11.2019 г.  в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.

Заявление

Документи

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Обяви за конкурси за докторанти      2018          

 09.10.2018 г.

  Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка в  професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми:

„Оперно-симфонично дирижиране“ – една, към катедра „Дирижиране“ /конспект/

„Мениджмънт на музикалните индустрии“ – една, към катедра „Дирижиране“ /конспект/

„Композиция“ – една, към катедра „Композиция“ /конспект/

„Класическо пеене“ – две, към катедра „Класическо пеене" /конспект/

„Виола“ – една, към катедра „Струнни инструменти“ /конспект/

„Обой“ – една, към катедра „Дървени духови инструменти“ /конспект/

„Фагот“ – една, към катедра „Дървени духови инструменти“ /конспект/

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 83 от 09.10.2018 г.

Документи се подават до 15.00 часа на 10.12.2018 г.  в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.

 

Заявление

Документи