Вокален факултет

Вокалният факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров” подготвя специалисти на високо професионално ниво в областта на музикално-сценичните изкуства и поп-музиката - солисти, изпълнители  и преподаватели  в образоватално-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор в специалностите: Класическо пеене, Музикално-сценична режисура, Поп и джаз изкуство, Балетно изкуство.

Във ВФ са преподавали редица значими творци в областта на българското музикално-сценично изкуство:  Любомир Пипков, Драган Кърджиев, Георги Златев-Черкин, Христо Бръмбаров, Илия Йосифов, Асен Димитров и др.

За обучението на студентите са предвидени библиотека и фонотека с богат фонд от книги, ноти и звукозаписи, аудио-визуален център, концертна зала с орган и професионален симфоничен оркестър.

ВФ организира и провежда международни и национални конкурси, конференции, семинари, майсторски класове.

Оформянето на творческата индивидуалност и необходимата връзка между процеса на обучение и  професионалната сценична реализация на студентите от Вокалния факултет се осъществява в Учебен оперен театър.

Нико Исаков Мила Дюлгерова
Декан
Проф. Нико Исаков
Заместник-декан
Проф. Мила Дюлгерова