Музикално-сценично изкуство

Ръководител катедра:
Проф.  д-р Виолета ГОРЧЕВА

Създадена е през учебната 1948-1949 г. с решение на тогавашния ректор проф. Георги Златев-Черкин като част от Вокалния факултет към Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”). Първият й ръководител е изтъкнатият режисьор от Софийска опера проф. Драган Кърджиев, дипломиран във Франкфуртската музикална академия, с постановки и в Германия (Байройт), и заместници: режисьорите доц. Михаил Янков и доц. Стефка Атанасова. Към катедрата са привлечени и двамата вече с опит и репертоар оперно-симфонични диригенти Асен Димитров и Атанас Маргаритов.

През следващите години катедрата разширява своята дейност с включването на дисциплините актьорско майсторство, оперно пеене с диригент, сценична реч, пластика, история на музиката и музикална драматургия.

През 1962 г. за ръководител на катедрата е избран проф. Любомир Пипков, с чието съдействие през 1964 г. е създаден Учебният оперен театър (от 2012 г. – Учебен музикален театър). Негова цел е да се подготвят и сценично реализират цели оперни заглавия само от студенти, режисирани и дирижирани от техните преподаватели. “Дон Паскуале” от Гаетано Доницети е първата постановка на Учебния оперен театър, осъществена от диригента Христо Станишев, режисьора доц. Михаил Янков и младата художничка-сценограф Евгения Раева. Поради липса на собствена сцена Учебният оперен театър играе постановките си на различни места: концертната зала в Консерваторията, Софийската национална опера, Държавния музикален театър, също и в градовете Видин, Благоевград, Сливен. Сътрудничеството с тогавашната Работническа опера –  Сливен (1980-1990), финансовата подкрепа на Министерството на културата и личното съдействие на проф. Павел Герджиков като режисьор и художествен ръководител на Учебния оперен театър създават отлични условия за сценичната реализация на много музикалносценични заглавия.

От 1991 г. за първи път в България се разкрива специалността балетна педагогика (задочно обучение), първоначално с 4-годишен курс, а впоследствие с 5-годишен курс на обучение за  степен бакалавър. Създатели на проекта са проф. Петър Луканов и доц. Калина Богоева. В специалността преподават проф. д-р Анелия Янева, д-р Бонка Матова, доц. д-р Желка Табакова и д-р Мария Илиева. По-късно се разкрива специалността балетна режисура (магистър след бакалавър) с двегодишен редовен курс на обучение.

По инициатива на преподавателя по актьорско майсторство проф. Павел Герджиков към катедрата се създава специалността музикалносценична режисура (бакалавър и магистър).

За почти 45-годишното си съществуване Учебният театър към катедра “Музикалносценично изкуство” създава редица постановки, които дават възможност за истинска творческа реализация на няколко поколения български оперни артисти. Някои от тях са: “Отвличане от Сарая” от В. А. Моцарт (1968, Софийска народна опера), “Продадена невеста” от Б. Сметана (1975, Софийска народна опера), “Сватбата на Фигаро” от В. А. Моцарт (1977, ДМТ “Стефан Македонски”, София), “Севилският бръснар” от Дж. Росини (1980, Сливенска работническа опера), “Любовен еликсир” от Г. Доницети (1981, Сливенска работническа опера), “Просяшка опера” от Б. Бритън (1984, Софийска народна опера), “Консулът” от Дж. К. Меноти (1987, НДК, София), “Манастирски неволи” от Г. Костов (1989, Камерна опера-Благоевград), “Прилепът” от Й. Щраус (1990, Сливенска работническа опера). Диригенти на посочените реализации са: Асен Найденов, Атанас Маргаритов, Радосвета Бояджиева, Любен Пинтев, проф. Иван Вульпе, проф. Недялко Недялков, проф. Борис Хинчев; режисьори: проф. Драган Кърджиев, доц. Михаил Янков, Владимир Дановски, проф. Стефан Трифонов, доц. Петър Щърбанов, Михаил Хаджимишев и проф. Павел Герджиков. Значим е приноса и на диригентите проф. д-р Христо Игнатов, проф. д-р Ивайло Кринчев, доц. Атанас Варадинов и доц. д-р Деян Павлов за високото художествено-творческо ниво на реализираните постановки в Учебен музикален театър в края на 20 и началото на 21 век. Много оперни артисти с голяма международна кариера, прославящи българската музикална култура и Националната музикална академия “Панчо Владигеров”, са направили “прощъпулника” си именно в Учебния оперен театър: Маргарита Лилова (преп. проф. Мара Маринова-Цибулка), Гена Димитрова, Светлана Котленко, Стефан Еленков (преп. проф. Христо Бръмбаров), Христина Ангелакова (преп. проф. Сима Иванова), Надя Цветкова и Дарина Такова (преп. проф. Мати Пинкас), Бойко Цветанов (преп. проф. Чавдар Хаджиев), Веселина Кацарова (преп. проф. Реса Колева), Иван Консулов (преп. проф. Илия Йосифов), Цветелина Василева (преп. доц. Констанца Вачкова), Нико Исаков (преп. доц. Сабин Марков), Илка Попова (преп. проф.Елена Киселова) и др.

 

Състав на Катедра ”Музикално-сценично изкуство”

 

Акад. проф. Пламен КАРТАЛОВ

Проф.  д-р Виолета ГОРЧЕВА, ръководител на катедрата

Доц. д-р Александър ТЕКЕЛИЕВ

Доц. д-р Нина НАЙДЕНОВА

Ас. Стефан ДОНЕВ

Ас. Огнян ДРАГАНОВ

 

Оперно пеене с диригент

Проф. д-р Ивайло КРИНЧЕВ, заместник-ректор

Доц. д-р Деян ПАВЛОВ 

 

Балетно изкуство

Доц. д-р Мария ИЛИЕВА

Доц. д-р Желка ТАБАКОВА

 

Други дисциплини

Проф. Ивелина ИВАНЧЕВА, Ритмика

Гл. ас. д-р Радослав  РАДЕВ, ОФД и Джаз танци

 

Хонорувани преподаватели

Проф. Павел ГЕРДЖИКОВ, Актьорско майсторство 

Ас. Росица Костова, Актьорско майсторство

Ас. Борис СПАСОВ, Оперно пеене с диригент

Ас. Владимир Бошнаков, Оперно пеене с диригент

Проф. Боянка АРНАУДОВА,  Музикална драматургия

Проф. д.изк. Цонка ВЕЛИКОВА, Пластика

 Д-р Емелина Горчева, Драматургия и интерпретация, Оперета-мюзикъл

Проф. д.изк. Анелия ЯНЕВА, Балетно изкуство

Доц. Калина БОГОЕВА, Балетно изкуство

Ас. д-р Наталия Цонева, Балетно изкуство

Ас. д-р Бонка МАТОВА, Балетно изкуство

Aс. Ангелина Гаврилова, Балетно изкуство

Ас. Светлана Иванова, Балетно изкуство

Ас. Петър Бакалов, Балетно изкуство

Преп. Ваня Грива, Балетно изкуство

Корепетитори

Теодора ВУЛЬПЕ

Мира ИСКЪРОВА

Цветомира Цонева

Блага НИКОЛОВА-ТАНЕВА

Йоланта СМОЛЯНОВА

Евелина СТАНЧОВСКА

Мария Русева

Даниела Янева