Поп и джаз изкуство

Ръководител катедра:
Проф. д.изк Мария ГАНЕВА

Началото на катедра “Поп и джаз изкуство” е поставено през 1968 г. като полувисш отдел към Българската държавна консерватория за специфично жанрово обучение, което в настоящия момент се осъществява от катедра “Поп и джаз изкуство” при НМА “Проф. Панчо Владигеров”. Ръководители на катедрата са били Емил Георгиев (1968-1987), доц. Георги Кордов (1987-1989), доц. Томи Димчев (1989-1997) и проф. Юлия Ценова (1997-2010).

В целия период на съществуване в катедра „Поп и джаз изкуство" като преподаватели са работили редица елитни музиканти, между които личат имената на проф. Юлия Ценова, проф. Теодоси Стойков, доц. Ангел Заберски, доц Георги Кордов, доц. Томи Димчев, доц. Петър Димитров, доц. Красимира Магнева, Стефан Анастасов, Борис Стаменов, Димитър Симеонов, Петър Цанков, Йонко Татаров, Лили Ненкова и много други.

От 1968 г. до 1986 г. курсът на обучение е двугодишен, като при завършване студентите са получавали полувисше образование. От 1986 г. обучението е четиригодишно със статут на висше образование. В момента студентите се обучават в два основни профила – инструментален и вокален, по бакалавърска програма. При завършване на бакалавърската програма и дипломиране по съответната специалност студентите могат да продължат обучението си за придобиване на магистърска степен. След излизане на новия Закон за развитието на академичния състав в Република България през 2010 г. усилията на катедрата са насочени и към възможностите, които дават докторските програми за развитие на изявени млади хора в областта на музикалното изкуство.

За реализацията на завършилите студенти в катедра “Поп и джаз изкуство” е  достатъчно да се споменат имената на певците Васил Найденов, Георги Христов, Веселин Маринов, Васил Петров, Владимир Ампов – Графа, Десислава Добрева, Есил Дюран, Борис Солтарийски (Ку-Ку Бенд), Белослава, Маргарита Хранова, Нели Рангелова, Силвия Кацарова, Ваня Костова, дует Ритон, Мими Иванова, Петя Буюклиева, Кичка Бодурова, Богдан Томов, Камелия Воче, Панайот Панайотов, Венета Рангелова, Росица Ганева, Стенли – Станислав Сланев, както и инструменталистите Стоян Янкулов – Стунджи (ударни), Цветан Недялков (китара – Ку-Ку Бенд) , Иван Стоянов (бас китара – Ку-Ку Бенд), Кристиян Иванов (пиано – Ку-ку Бенд), Евгени Йотов (саксофон – Ку-Ку Бенд), Михаил Йосифов (тромпет), Владимир Карпаров (саксофон), Веселин Веселинов – Еко (бас китара, контрабас), Васил Пармаков (пиано), Шибил Бенев (китара), Димитър Ковачев – Фънки (бас китара), Венцислав Благоев (тромпет), Петър Славов – син (контрабас), Димитър Димитров (ударни), Тодор Цачев (саксофон) и много др.

Настоящият преподавателски състав на катедра “Поп и джаз изкуство” включва изявени музиканти, които поддържат активна кариера на инструменталисти, певци, композитори и аранжори, със значителен  принос в културния живот на страната ни.

Преподавателски състав на катедрата:

Проф. д.изк. Мария ГАНЕВА, пиано, композиция, ръководител на катедрата

Проф. Христо ЙОЦОВ, ударни инструменти

Проф. д-р Цветан НЕДЯЛКОВ, китара

Проф. д-р Иван СТОЯНОВ, бас китара

Ст. преп. Александър БОЖИКОВ, корепетитор

Ст. преп. Иван КАНТАРДЖИЕВ, корепетитор

Ст. преп. Кристиян ИЛИЕВ, корепетитор

 

Хонорувани преподаватели

Проф. д-р Стефка ОНИКЯН, пеене

Проф. д-р Веселина РАЕВА, актьорско майсторство, сценина реч

Доц. Алис БОВАРЯН, пеене

Ас. Атанас МИЛАДИНОВ, пиано

Ас. Михаил ЙОСИФОВ, тромпет, импровизация

Ас. Огнян ВЕСКОВ, китара

Ас. Христо НЕЙЧЕВ, китара

Ас. д-р Свобода БОЗДУГАНОВА, контрабас

Ас. Вилислав  СТОЯНОВ, тромбон 

Ас. Владимир ДИМОВ, пеене

Ас. д-р Венко ПОРОМАНСКИ, ударни инструменти

Ас. Атанас ПОПОВ,  ударни инструменти

Ас. Радосвет КУКУДОВ, вибрафон

Ас. Апостол АПОСТОЛОВ, саксофон
Ас. Васил ДАЛИЕВ, оркестрация и аранжимент

Ас. Тамара МАВРОВА, вокални ансамбли

Ас. Розмари ДРАГНЕВА, пеене

Ас. д-р Илиян ПАРАСКОВ, пеене

Ас. Адриана БЕНОВА, пеене

Ас. Петя СТАНЧЕВА, пеене

Ас. Гергана ВЛАДОВА, пиано

Ас. Ясен ОБРЕТЕНОВ, пиано

Ас. Зорница ЦВЕТАНОВА, piano

Ас. Здравко ПЕТРОВ, история на поп музиката, история на джаза

Калин ЖЕЧЕВ, корепетитор

Мария МИХАЙЛОВА, корепетитор