Класическо пеене

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Класическо пеене”;

- 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври, завършили други специалности.

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително по 2 кредита на година за ярки и престижни художественотворчески изяви.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: класическо пеене, актьорско майсторство, оперно пеене с диригент, камерно пеене, вокална методика, учебен музикален театър. история на изкуството, работа с корепетитор, музикална естетика, фехтовка, грим;

- избираеми: история на изкуството, работа с корепетитор, музикална естетика, фехтовка, грим, подход и реализация на изследователски проекти, български език, италиански език;

- факултативни: немски език, английски език, френски език, руски език, спорт, спортни танци.

Начин на дипломиране:  

- държавен изпит – самостоятелен концерт или централна партия в музикално-сценичен спектакъл;

- защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- професионална квалификация „оперен певец”;

- артист-солист в оперен и оперетен театър;

- артист-солист в музикален институт;

- концертиращ артист-солист;

- артист в различни певчески формации.

- вокален педагог в различни учебни заведения, школи и студии;

- преподавател по класическо пеене във висши училища.


« Назад