Музикално-сценична режисура

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение

За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни художественотворчески изяви.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: музикално-сценична режисура, актьорско майсторство, задължително пиано, пластика, ритмика, сценична реч, елементарна теория на музиката, солфеж, хармония, полифония, история на музиката, оперна драматургия, история на българската музика, сценичен декор и костюми, увод в музикално-сценичното изкуство, музикална естетика, стилознание, музикален фолклор, инструментознание;

- избираеми: фехтовка, грим, сценичен бой, исторически танци, музикален анализ, фонология, вокална методика, италиански език, немски език, руски език;

- факултативни: английски език, френски език, спортни танци, спорт.

Начин на дипломиране:

- постановка на спектакъл (или фрагмент) на опера, оперета или мюзикъл в Учебния музикален театър или на друга сцена.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- професионална квалификация „режисьор”;

- режисьори в музикални или драматични театри;

- да поставят опери, оперети или мюзикъли;

- да преподават специалността в музикални учебни заведения;

- експерти в системата на образованието, науката и изкуствата;

- да се реализират на свободна практика.


« Назад