Вокална педагогика

Срок на обучениие:

- 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Класическо пеене”;

- 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври с други специалности.

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително по 2 кредита на година за ярки и престижни художественотворчески изяви.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: педагогическа практика, класическо пеене, актьорско майсторство, оперно пеене с диригент, камерно пеене, вокална методика, учебен музикален театър;

- избираеми: история на изкуството, работа с корепетитор, музикална естетика, фехтовка, подход и реализация на изследователски проекти, грим, български език, италиански език;

- факултативни: немски език, английски език, руски език, френски език, спорт, спортни танци.

Начин на дипломиране:

- открит урок със студент, включващ изпълнения от различни стилове;

- защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- професионална квалификация „вокален педагог”;

- преподаватели в учебни заведения, музикални школи и културни институти;

- дейност в организацията и ръководството на музикално-образователната сфера.

« Назад