Поп и джаз пеене

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение

 За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и  (10%) факултативни дисциплини.

 Изучавани дисциплини:

- задължителни: специален предмет, пеене с комбо и оркестър, задължително пиано, импровизация, актьорско майсторство, вокални ансамбли, солфеж, хармония, инструментознание, оркестрация, история на музиката, музикален анализ, история на джаза, история на поп музиката, полифония, фонология, музикален фолклор, музикална естетика, микрофонна техника;

- избираеми: сценична реч, сценични движения и пластика, история на българската музика, звукотехника, студийна техника, музикален мениджмънт; авторско право и защита на творците, музикално оформление и редакторство на музика, чужд език І;

-  факултативни: чужд език ІІ, спорт, ци гун китайска гимнастика.

Начин на дипломиране: държавен изпит

 Предназначение на специалистите:

- участия в концерти, фестивали и др.;

- концертни изяви в клубове;

- участници в музикално-сценични спектакли - оперети, мюзикъли, шоу програми, театрални и телевизионни постановки, клипове и др.;

- участие в звукозаписна и студийна дейност;

- специалисти в медийни институции (телевизия, радио, преса и др.) - като музикални редактори, музикални оформители и озвучители, водещи на специализирани предавания, музикални критици, организатори, продуценти и др.;

- специалисти в държавни, общински, частни и др. институции в областта на културата;

- автори на жанрова и приложна музика;

- преподаватели в детски заведения, начални, средни и горни класове на СОУ, СМУ и др.;

- преподаватели в школи и центрове за музикално творчество и изкуство.

« Назад