Поп и джаз пеене

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз пеене;

- 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен с друга специалност.

 За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година, които се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и (10%)  факултативни дисциплини.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: специален предмет, пеене с комбо и бенд, импровизация, композиция, педагогическа практика;

- избираеми: актьорско майсторство, аранжимент, вокални ансамбли, история на изкуството;

- факултативни: сценични движения и пластика, звукотехника и муз. компютърни програми, спорт.

Начин на дипломиране:  дипломен изпит и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

- участия в концерти, фестивали, и др.;

- концертни изяви в клубове;

- участници в музикално-сценични спектакли - оперети, мюзикъли, шоу програми, театрални и телевизионни постановки, клипове и др.;

- участие в звукозаписна и студийна дейност;

- специалисти в медийните институции  (телевизия, радио, преса и др.) - като музикални редактори, музикални оформители и озвучители, водещи на специализирани предавания, музикални критици, организатори, продуценти, висш административен персонал и др. ;

- специалисти и висш административен персонал в държавни, общински, частни и др. институции в областта на културата.;

- автори на жанрова и приложна музика;

- преподаватели в детски заведения, начални, средни и горни класове на  СОУ, СМУ и др.;

- преподаватели в школи и центрове за музикално творчество и изкуство;

- възможности за творческа реализация в областта на композицията, импровизацията и аранжимента;

- възможност за преподавателска кариера във висши училища.

« Назад