Балетна режисура

Срок на обучение: 2 учебни години, редовно обучение

За придобиване на степен „магистър” са необходими 120 кредита (по 60 за всяка година). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедра „Музикално-сценично изкуство” на студента може да бъдат присъдени допълнително по 2 кредита на година за ярки и престижни изяви – концерти или награди от национални и международни конкурси и др.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: изкуството на балетмайстора, репертоар, режисура на музикален театър, телевизионна режисура, сценография и костюм, музикална драматургия, композиция на танца, анализ на балетната форма;

- избираеми: работа в екип, сценична съдба на балетните шедьоври, история на изкуството, семиотика;

- факултативни: италиански език, немски език, английски език, руски език, френски език, спорт.

Начин на дипломиране: дипломен спектакъл и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

- създават хореографски постановки – балетни спектакли; солови, дуетни и ансамблови авторски танци върху различни музикални произведения; танци в опери, оперети, мюзикъли, драматични и телевизионни постановки; обработват авторски фолклорни танци,

- обучават кадри в областта на танцовото изкуство; преподават танцово изкуство на изпълнители и постановчици хореографи, четене на балетен клавир и партитура.

- провеждат научноизследователска работа в областта на танцовото изкуство;

- ръководят организационно и методически балетни колективи.

Възможности за работа: в балетни състави, оперни, оперетни, драматични театри; в културни домове и читалища, съвети за култура и др. на длъжностите: балетмайстор-постановчик, балетен репетитор, балетен педагог, преподавател по танц.

« Назад