Балетна педагогика

Срок на обучение: 5 учебни години, задочно обучение

За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита. Те се набират от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

По решение на катедра „Музикално-сценично изкуство” на студента може да бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни изяви – концерти или награди от национални и международни конкурси и др.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: методика на преподаване на класическия танц, композиция и анализ на движението, исторически танци, характерни танци, анатомията в балета, теория на музикалните елементи, детска психология, модерни техники, репертоар, музикален анализ, педагогика, история на българския балет, музикална и танцова естетика, педагогическа практика, история на балета;

- избираеми: история на музиката, история на изкуството, история на модерния балет, основи на режисурата, стилознание, музикална драматургия, сценична съдба на балетните шедьоври, етика, музикотерапия, философия на музиката, обучение по танци за деца;

- факултативни: работа с компютърни програми, І чужд език, ІІ чужд език, спорт.

Начин на дипломиране: държавен изпит.

Предназначение на специалистите:

- да преподават в специализираните средни балетни училища; преподават във висши учебни заведения с направление “Музикално и танцово изкуство”; обучават балетни кадри; ръководят организационно-методически танцовия живот; провеждат научноизследователска работа в областта на балетната педагогика и методика на танцово-теоретичните дисциплини; ръководят балетни състави; ръководят и преподават във всички балетни школи.

Възможности за работа:

- да преподават в професионални балетни училища; във висши училища с професионално направление “Музикално и танцово изкуство” и училища, в които са застъпени хореографски дисциплини – класически танци, методика на преподаване на класическия танц, исторически танци, характерни танци, модерен балет и джаз балет; история на балета, композиция на класическия танц, репертоар;

- да работят като балетни педагози и репетитори в балетни състави.

« Назад