Поп и джаз - Тромпет

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз - Тромпет;

- 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен с друга специалност.

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година, които се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и (10%) факултативни дисциплини.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: специален предмет, свирене с оркестър, комбо състави, композиция, методика на преподаването;

- избираеми: аранжимент, импровизация, история на изкуството, педагогическа практика;

- факултативни: звукотехника и муз. компютърни програми, спорт.

Начин на дипломиране:  дипломен изпит и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

- солисти и оркестранти в поп и джаз комбо състави, биг-бенд, вариететни програми, музикални формации към театрални и шоу програми, мюзикъли, клубове и др.;

- оркестранти в оперетни и оперни оркестри, камерни състави и симфонични оркестри.;

- аранжори, оркестратори, студийни музиканти и др.;

- специалисти в медийните институции  (телевизия, радио, преса и др.) - като музикални редактори, музикални оформители и озвучители, водещи на специализирани предавания, музикални критици, организатори, продуценти, висш административен персонал и др. ;

- специалисти и висш административен персонал в държавни, общински, частни и др. институции в областта на културата.;

- автори на жанрова и приложна музика;

- възможности за творческа реализация в областта на композицията, импровизацията и аранжимента;

- преподаватели в детски заведения, начални, средни и горни класове на СОУ, СМУ и др.;

- преподаватели в школи и центрове за музикално творчество и изкуство;

- възможност за преподавателска кариера във висши училища.

« Назад