Балетна педагогика

Срок на обучение: 1 учебна година, редовно обучение

За придобиване на степен „Магистър” са необходими 60 кредита. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедра „Музикално-сценично изкуство” на студента може да бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни изяви – концерти или награди от национални и международни конкурси и др.

Изучавани дисциплини:

- задължителни:

Методика на преподаване на класическия танц, Методика на преподаването на кл.балет. Методическа композиция. Класически репертоар. Исторически танци. Съвременни танцувални техники. Методика и композиция на характерния танц. Български танци. Драматичен анализ на балетната партитура

избираеми:

Основи на сценичното движение. Работа с корепетитор. УМСИ. Подход и реализация на изследователските проекти. Естетика. Семиотика. Работа на педагога с различни възрастови групи. Жанрове в балетния театър. Хореографски прочит. Мениджмънт на сценичните изкуства

факултативни:

Работа с компютърни програми, І чужд език, ІІ чужд език, спорт, музикален анализ, обучение на деца до 7 год.

Начин на дипломиране:

Държавен изпит върху професионален балетен клас, магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

  • да преподават във висши училища с направление “Музикално и танцово изкуство” и обучават балетни кадри;
  • да преподават в специализираните средни балетни училища изучаваните тук дисциплини;
  • да ръководят организационно-методически танцовия живот в балетно училище или трупа;
  • да провеждат научноизследователска работа в областта на балетната педагогика и методика на танцово-теоретичните дисциплини;
  • да ръководят балетни състави;
  • да ръководят и преподават във всички балетни и танцови  школи.

Възможности за работа:

- във висши училища с професионално направление “Музикално и танцово изкуство” ;

- училища, в които са застъпени хореографски дисциплини – класически танци, методика на преподаване на класическия танц, исторически танци, характерни танци, модерен балет и джаз балет; история на балета, композиция на класическия танц, репертоар, танцувално и сценично движение;

- да работят като балетни педагози и репетитори в балетни състави.

- да преподават в професионални балетни училища;

« Назад