Цигулкова катедра

Цигулкова катедраРъководител катедра:
Доц. д-р Росен БАЛКАНСКИ

Преди столетие България се утвърждава като независима европейска държава. Приблизително оттогава датират и българското професионално цигулково изпълнителство и преподаване. Традициите на водещите цигулкови школи (немска, франко-белгийска, чешка, руска) проникват и бързо укрепват в практиката на Музикалната академия в София.

В периода между двете световни войни изпъква името на любимия ученик на Отакар Шевчик професор Ханс Кох от Прага, работил в София и подготвил едни от най-изтъкнатите цигулкови педагози у нас – професорите Владимир Аврамов и Леон Суружон. Значителни български изпълнители, по-късно професори в Академията, специализират при най-големите световни авторитети на своето време: Саша Попов – при Шевчик и Прил във Виена, Никола Абаджиев и Тодор Въжаров – при Анри Марто, Камен Попдимитров –  при Люсиен Капе, Христо Обрешков –  при Георг Куленкампф, Недялка Симеонова – при Леополд Ауер, Петър Христосков – при Густав Хавеман, Леон Суружон – при Джордже Енеску и Ивон Аструг и пр.

След Втората световна война българското цигулково изкуство е под силното влияние на руската и съветска школа. Проф. Боян Лечев специализира при Давид Ойстрах, доц. Боян Данаилов – при Леонид Коган, Михаил Чиликов – при Юрий Янкелевич, Георги Близнев –  при Михаил Вайман, проф. Дора Иванова – при Игор Безродни, проф. Емил Камиларов, свирил с цигулката на Паганини (I награда от конкурса “Паганини” – Генуа, 1963 г.) също специализира в Ленинград.

Понастоящем сред най-изтъкнатите имена са професорите Стойка Миланова –  любима ученичка на Давид Ойстрах, и Евгения-Мария Попова – възпитаничка на Леонид Коган.

Мнозина преподаватели от цигулковата катедра са лауреати на най-авторитетни наши и международни конкурси: Емил Камиларов (“Паганини” – Генуа), Георги Бадев (“Кралица Елизабет” – Брюксел), Стойка Миланова (“Кралица Елизабет” – Брюксел, “Карл Флеш” – Лондон), Гинка Гичкова (Монреал), Александър Илчев (“Енеску” – Букурещ), Елисавета Казакова (“Тибор Варга” – Швейцария), Йосиф Радионов (Осака) и др.

Музикалнотворческата и теоретична дейност в катедрата е свързана с трудовете на професорите: Камен Попдимитров, Владимир Аврамов, Леон Суружон, Петър Христосков – плодовит и оригинален композитор, Боян Лечев, Емил Камиларов, Антон Хаджиатанасов, Елена Генева, Йосиф Радионов и др.

Богата и ценна е звукозаписната продукция на професорите: Недялка Симеонова, Владимир Аврамов (солист и примариус на прочутия квартет “Аврамов”), Леон Суружон, Боян Лечев, осъществил премиерите на редица значителни български цигулкови творби, Петър Христосков, Емил Камиларов, Георги Бадев, Стойка Миланова (носител на международни отличия за звукозапис), Евгения-Мария Попова, Йосиф Радионов и пр. Членове на катедрата участват редовно в международни журита и майсторски класове в цял свят. Забележително е десетилетното присъствие на проф. Владимир Аврамов в журитата на конкурсите “Чайковски” –  Москва, “Кралица Елизабет” –  Брюксел, “Паганини – Генуа, “Карл Флеш” –  Лондон и мн. др.

Днес изтъкнати български цигулари, завършили НМА “Проф. Панчо Владигеров”, заемат позиции като педагози, концертмайстори и солисти в най-престижни концертни зали, оркестри и университети в цял свят.

Състав на катедрата:

Проф. Йосиф РАДИОНОВ

Проф. д-р Велика ЦОНКОВА

Доц. д-р Росен БАЛКАНСКИ, класическа китара, ръководител на катедрата

Гл. ас. д-р Галина КОЙЧЕВА

Хон. проф. Александър ИЛЧЕВ

Хон. проф. Стойка МИЛАНОВА

Хон. проф. Гинка ГИЧКОВА

Хон. проф. Верка СТЕФАНОВА

Хон. проф. Елисавета КАЗАКОВА

Хон. ас. д-р Гергана ИЛЧЕВА

 

 

Корепетитори

Ст. пр. Мария-Елена СРЕДЕВА

Пр. Фани КУЦАРОВА

Пр. Зорница РАДИОНОВА