Дървени духови инструменти

Дървени духовиРъководител катедра:
Проф. д-р Спиро ПЕТКОВ

С основаването на ДМА през 1921 г. преподавател по всички дървени духови инструменти е флейтистът проф. Никола Стефанов. Той се опира върху полученото в Германия образование, върху натупания опит и познания и педагогическите му резултатите са забележителни. Почти всички преподаватели по останалите дървени духови инструменти, които днес наричаме основоположници, са негови ученици: обоистът Васил Спасов, кларинетистът Стоян Стоянов и фаготистът Атанас Гърдев. Впоследствие Васил Спасов завършва Музикалната академия във Виена с обой и ударни инструменти и защитава докторат по музикознание във Виенския университет, а Атанас Гърдев продължава образованието си в Пражката консерватория. След 1945 г., когато д-р Васил Спасов е арестуван от комунистическия режим и изпратен в концентрационен лагер, неговият клас по обой се поема от ученика му, бъдещия професор  Христо Петков. Той води класа в продължение на 31 години.

Всички тези инструменталисти и педагози са с висока квалификация и издигат равнището на преподаване в Академията през изграждащия българската школа по дървени духови инструменти период.

През 1934 г. се създава първата камерна формация от дървени духови инструменти – Софийски духов квинтет в състав: проф. Никола Стефанов –  флейта, д-р Васил Спасов – обой, Ангел Белняев – кларинет, проф. Атанас Гърдев – фагот, Тодор Тонев – валдхорна.

 

Катедра “Дървени духови инструменти” в днешния си вид съществува от 1963 г., след като се обособява от общата катедра за духови и ударни инструменти.

Първият ръководител на новосъздадената катедра е проф. Христо Прошков.

След него нейни ръководители са били: проф. Сава Димитров, проф. Йордан Киндалов, проф. Георги Желязов, проф. Димитър С. Димитров.

В катедрата се обучават студенти по специалностите флейта, обой, кларинет и фагот, както и по методика на преподаването по дървени духови инструменти, история на инструментите, педагогическа практика и оркестрови трудности.

Целта на обучението е да се подготвят млади специалисти като солисти, камерни изпълнители, педагози и оркестранти. Учебната програма по различните инструменти обхваща широк диапазон от произведения от всички епохи и стилове. Особено внимание се отделя и на българските композитори.

В катедрата преподават изтъкнати музиканти – инструменталисти и педагози.

 

Състав на катедрата:

Флейта

Проф. д-р Венцислав КИНДАЛОВ

Гост - Проф. Деян ГАВРИЧ

Хон. проф. Георги СПАСОВ

Хон. проф. Лидия ОШАВКОВА

 

Обой

Проф. д-р Спиро ПЕТКОВ, ръководител на катедрата

 

Кларинет

Проф. д-р Сава ДИМИТРОВ ректор на НМА

Доц. Борислав ЙОЦОВ

 

Фагот

Петър КОЦЕВ

 

Корепетитори

 

Ст. пр. Светозара ПАНАЙОТОВА

Ст. пр. Огняна СОКОЛОВА