Камерна музика и съпровод

камерна музикаРъководител катедра:
Проф. Атанас АТАНАСОВ

Обучението по камерна музика е насочено към специфичните проблеми на ансамбловото музициране и художествено-интерпретационните задачи, свързани със стила, епохата и естетиката на изпълняваните творби; включва формации от дуа до нонети и обхваща всички музикални стилове и епохи.

Катедрата има за цел и основна задача да подготви и възпита високо образовани професионални музиканти с широка култура на ансамблово музициране, живо отношение и обич към камерната музика.

Специализираното преподаване на камерна музика започва през 1931 г. Първият преподавател е цигуларят проф. Арсени Лечев, който умело съчетава принципите на българската цигулкова школа с опита, натрупан по време на обучението си в Берлин и Париж. Скоро като педагози в катедрата са поканени виолистът Стефан Магнев и виолончелистът Константин Кугийски, а по-късно в нейния състав се включват Васил Лолов, Павел Попов, професорите Емма Божинова, Костадин Чилев, Димо Димов, Димитър Козев, Константин Бакърджиев.

Впечатляващо и осезателно е присъствието на музикантите педагози в концертния ни живот, въздействието им върху младите музиканти и композитори, значението им за развитието на камерната музика в България.

В последните десетилетия в катедра “Камерна музика”  преподават: проф. Ангел Станков, проф. Венцислав Николов, проф. Васил Казанджиев, проф. д-р Велислава Георгиева, проф. Виктор Чучков, проф. Жени Захариева, проф. Евелина Арабаджиева, проф. Мая Патронева, проф. Илия Главанов, проф. Нанко Димитров, проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова, доц. Николай Гагов, гл. ас. д-р Лилия Костова, ас. д-р Дарина Малеева и др.

В рамките на катедрата е включено и обучението по съпровод за специалностите „пиано”, „класическа китара” и „акордеон”.

Преподавателите по клавирен съпровод, обучаващи студентите пианисти в овладяване на акомпаняторското изкуство, са включени в състава на катедрата през 2003 г.

Като учебна дисциплина клавирният съпровод е основан през 1968 г. от Савка Шопова, тогава акомпанятор в Цигулковата катедра.  През 1977 г. се обособява катедра “Клавирен съпровод” с ръководител проф. Лили Попова. През годините в катедрата са работили: проф. д-р Савка Шопова, проф. Ружка Чаракчиева, проф. Снежина Гълъбова, проф. д-р Маня Лунгарова, доц. Златка Арнаудова, проф. Атанас Атанасов, доц. Марина Капитанова, доц. Виолета Попова и др.

От учебната 2013-2014 г. студентите със специалност „класическа китара” изучават китарен съпровод. Преподавател - ас. д-р Росен Балкански.

През същата учебна година е разкрита и дисциплината акордеонен съпровод с преподавател ас. Добромир Митев.

 

 

Състав на Катедрата 

Проф. Атанас АТАНАСОВ, ръководител на катедрата

Проф. д-р Георгита БОЯДЖИЕВА-НИКОЛОВА

 

Проф. Евелина АРАБАДЖИЕВА

Проф. д-р Венцислав КИНДАЛОВ

Проф. д-р Атанас КАРАФЕЗЛИЕВ

Доц. д-р Даниела ДИКОВА

Проф. д-р Огнян КОНСТАНТИНОВ

Доц д-р Лилия КОСТОВА

Ас. Росен ИДЕАЛОВ

 

Хонорувани преподаватели

Проф. Ангел СТАНКОВ

Проф. д-р Велислава ГЕОРГИЕВА

Проф. Венцислав НИКОЛОВ

Проф. Ружка ЧАРАКЧИЕВА

Проф. Виктор ЧУЧКОВ

Проф. Жени ЗАХАРИЕВА-МАЛЕЕВА

Проф. Мая ПАТРОНЕВА

Доц. Марина КАПИТАНОВА