Струнни инструменти

Струнни инструментиРъководител катедра:
Проф. д-р Цветомир ЛАЗАРОВ

Когато се създава Музикалната академия през 1921 г., специалностите цигулка, виола, виолончело и контрабас съществуват като една обща катедра –  “Струнни инструменти”. В началото на 50-те години на ХХ век се обособяват катедра “Цигулка” и катедра “Струнни инструменти”. В началото на 60-те години към катедра “Струнни инструменти” се присъединява и специалността арфа. Целта на новосъздадената катедра е постигането на максимално добра практическа подготовка на младите специалисти – солисти, камерни изпълнители, педагози и оркестранти.

Като педагози в специалностите на катедрата са работили изтъкнати наши музиканти инструменталисти.

В специалност виола:

• Коста Киров, формирал първия клас по виола в 1938 г.;

• проф. Стефан Сугарев – първият ръководител на катедра “Струнни инструменти”, ревностен пропагандатор на виоловото изкуство у нас, обучил и възпитал голям брой инструменталисти и педагози;

• проф. Александър Нейнски –  ректор на БДК в периода 1968-1971 г. и 1985-1987;

• преподавателите Захари Чавдаров, Петър Стефанов и Димитър Боздуганов, доц. Емил Абаджиев, проф. Стефан Магнев, проф. Димитър Чиликов, проф. Огнян Станчев, доц. Георги Стоянов.

В специалност виолончело:

• проф. Иван Цибулка – първият педагог и основател на класа по виолончело в новосъздадената Музикална академия; той е преподавал и контрабас;

• възпитаниците на проф. Иван Цибулка проф. Константин Попов, проф. Константин Кугийски, проф. Велко Карастоянов, Кирил Вапорджиев.

Впоследствие преподават проф. Здравко Йорданов, доц. Светослав Манолов, проф. Богомил Караконов, Анна Атанасова.

В специалност контрабас:

От 1944 г. до 1952 г. преподаватели са Цанко Трифонов – водач на контрабасовата група в Софийската опера, и Асен Вапорджиев.

От 1952 г. преподават проф. Тодор Тошев, проф. Николай Николов, проф. Георги Велков.

В специалност арфа:

Асен Арнаудов е първият преподавател по арфа до 1961 г. След него до 2006 г. преподавател е проф. Малина Христова.

Дългогодишни и ценни сътрудници към катедрата са били пианистите корепетитори: Елена Везнева, Ани Тошкова, Кръстьо Кавлаков, Виолина Стоянова и др.

Обучението в катедрата е съобразно световните стандарти за подготовка и развитие на инструменталисти изпълнители за степените бакалавър, магистър и доктор.

Учебната програма обхваща всички музикални стилове и епохи, като особено внимание се отделя на творчеството на българските композитори.

 

Състав на Катедра “Струнни инструменти”

 

Специалност виола 

Гл. ас. д-р Владислав АНДОНОВ

Хон. проф. д-р Стефан ЖИЛКОВ

 

Специалност виолончело 

Ас. Христо ТАНЕВ

Гл. асистент д-р Атанас КРЪСТЕВ

Хон. проф. Анатоли КРЪСТЕВ

Хон. ас. Стефан РУНЕВСКИ, история на инструмента и методика

 

 

Специалност контрабас 

Проф. д-р Петя БЪГОВСКА-ГЪЛЪБОВА

Проф. д-р Цветомир ЛАЗАРОВ, ръководител на катедрата

 

Специалност арфа 

Хон. ас. Весела ЖЕЛЕВА

 

Корепетитори

Ст. пр. Богдан СТАНЕВ

Ст. пр. Малина ТАСКОВА

Ст. пр. Румен ЦАНОВ