Съобщения

 

В А Ж Н О!

ОБНОВЯВАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА

данните за НМА "Проф. Панчо Владигеров"

в Регистър за научната дейност

       Регистърът на научната дейност в Република България е създаден и се поддържа от Министерството на образованието и науката в съответствие със Закона за насърчаване на научните изследвания. Съдържанието на Регистъра, условията и редът за вписване и поддържане на данните в него, са определени с Инструкция № 1 на Министъра на образованието и науката.

       Включването на представител на академичния състав в Регистъра на научната дейност става след попълване на формуляр, който можете да изтеглите от страницата на НМА или да получите като изпратите заявка на e-mail nikoleta_nma@abv.bg. Попълненият формуляр се връща на същия e-mail, като името на файла следва да бъде: NMA_RND_xy.doc, където x е инициал от собственото име, а y e фамилното име, изписани на латиница (пример: за Стефан Петров - NMA_RND_SPetrov.doc).

       При всяка настъпила промяна на професионалните и/или личните  данни, включени в бланката, трябва да уведомявате за настъпилата промяна на същия електронен адрес, с цел актуализация на Регистъра.

Формуляр