Индивидуални учебни планове и модели на отчети

Докторантура в редовна форма на обучение:

Индивидуален учебен план за подготовка на НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРА - изтегли

Индивидуален учебен план за подготовка на ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДОКТОРАНТУРА - изтегли 

 

Докторантура на самостоятелна подготовка:

Модел за индивидуален учебен план за подготовка на научноизследователска докторантура - изтегли

Модел за индивидуален учебен план за подготовка на художественотворческа докторантура - изтегли

Заявление за разглеждане на материали за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка - изтегли

 

 

Модел на отчет - Научноизследователска докторантура - изтегли

Модел на отчет - Художественотворческа докторантура - изтегли