Инструментален факултет

Уважаеми кандидат-студенти.

Чрез линковете можете да се запознаете с начина на кандидатстване в ИФ за предварителния прием за учебната 2021/2022 година

ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО - ВИД ИНСТРУМЕНТ

ФОЛКЛОРНИ ИНСТРУМЕНТИ И ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ