Поп и джаз изкуство

Уважаеми кандидат-студенти.

Чрез линковете по специалности можете да се запознаете с начина на кандидатстване за предварителния прием в катедра ПДИ към ВФ за учебната 2021/2022 година

ПОП И ДЖАЗ - ВИД ИНСТРУМЕНТ

ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ