Такси за обучение

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИИ

Специален предмет - 570 лв.

Специален предмет с корепетитор - 700 лв.

Специален предмет с една допълнителна дисциплина – 830 лв.

Специален предмет с корепетитор и една допълнителна дисциплина – 960 лв.

Специален предмет с две допълнителни дисциплини - 960 лв.

Специален предмет с корепетитор с две допълнителни дисциплини - 1250 лв.

Специален предмет с три допълнителни дисциплини - 1350 лв.

Всяка следваща допълнителна дисциплина - по 310 лв.

 Семестриална такса за специализация по Орган - 800 лв.

 

- ЕДНОГОДИШНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ по ОПЕРНО-СИМФОНИЧНО ДИРИЖИРАНЕ

за ЗАВЪРШИЛИ НМА с ОКС МАГИСТЪР по ХОРОВО ДИРИЖИРАНЕ - 2100 лева.

- ДВУГОДИШНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОПЕРНО-СИМФОНИЧНО ДИРИЖИРАНЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП С ВИСШЕ МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, годишна такса - 3000 лева.

- ДВУГОДИШНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДИРИЖИРАНЕ ДУХОВ ОРКЕСТЪР ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП С ВИСШЕ МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, годишна такса - 3000 лева.

- ДВУГОДИШНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ПО ХОРОВО ДИРИЖИРАНЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП С ВИСШЕ МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, годишна такса - 3000 лева.

 

ГОДИШНА ТАКСА за уч. 2020/2021 г. за

- СЛЕДДИПЛОМНО обучение за придобиване на квалификация "учител" по

Педагогика на обучението по музика - 1700 лв.