Срокове за подаване на документи

Документи за кандидатстване за стипендия за летен семестър на учебната 2019/2020 година, съгласно ПМС № 90 ще се подават от 19 февруари  до 15:00 ч. на 28 февруари 2020 г. вкл.