Съобщения

                      СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2021 г. ВТОРА СЕСИЯ

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2021 г., се подават  от 16 МАРТ до 15:00 часа 16 АПРИЛ 2021 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

1.  Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

    СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2021 г.

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2021 г., се подават  от 26 октомври до 15:00 часа 20 ноември 2020 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

1.  Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                                                                                    Академичен център за научна и художественотворческа дейност

_____________________________________________________________________________________________________________________________

   СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2020 г.

 

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2020 г., се подават  от 04 ноември до 15:00 часа 22 ноември 2019 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

1.  Попълнен типов формуляр (изтегля се от сайта на НМА) – 2 екземпляра;

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2019 г.

 

        ПРОЕКТИ - втора сесия, за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2019 г., се подават  от 16 април до 15:00 часа 15 май 2019 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи включва:

1.  Попълнен типов формуляр (изтегля се от сайта на НМА) – 2 екземпляра;

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

 

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                           

  Академичен център за научна и художественотворческа дейност