Издадена литература

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

2015 година

1.  Сборник - Академичен форум "Интегрална музикална теория – 2014”

Ръководител на проекта – доц. д-р Весела Бояджиева

2.  Книга „Практики за изработване на български традиционни инструменти през втората половина на ХХ век – традиции и иновации”, автор доц. д-р Мануела Бончева

Ръководител на проекта – доц. д-р Мануела Бончева

3.  Сборник – Академични пролетни четения-2015. Национална среща на преподавателите по История на музиката и Музикален фолклор с международно участие

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

4. Докторантски четения – 2015, част ІІ – Сборник

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

5.  Сборник с научни статии „Музикалната философия”

Ръководител на проекта: проф. д-р Иля Йончев

6. Учебно помагало „Соло-албум за тромпетисти”, съставител хон. ас. Кирил Македонски

Ръководител на проекта: проф. Атанас Дюлгеров

 

КОМПАКТДИСКОВЕ 

2015 година

1. „Българска музика от фонда на БНТ”

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

2. Реализиране на звукозаписи за компактдиск със заглавие „От Барока до съвременността”

Ръководител на проекта: доц. д-р Ясен Теодосиев

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

2014 година

1. Алманах на НМА, кн. VІ - годишно научно издание на НМА

Ръководител на проекта - проф. д-р Наташа Япова

2. Академичен форум "Интегрална музикална теория - 2013", сборник с материали от научна конференция в НМА

Ръководител на проекта - проф. д-р Наташа Япова

3. Докторантски четения – 2013 (Сборник с материали)

Ръководител на проекта – проф. д-р Наташа Япова

4. „Сакралната тематика и жанрове в музиката на ХХ век”, лекции на проф. д.н. Наталия Гаврилова (Московска консерватория) от научен семинар в НМА през 2010 г.

Ръководител на проекта – проф. д-р Анда Палиева

5. „Когнитивни граници на музикалния слух и музикалната памет”, автор доц. д-р Ангелина Петрова 

Ръководител на проекта – доц. д-р Ангелина Петрова 

6. „Музикалната публика”,автор гл. ас. д-р  Ирина Харалампиева

Ръководител на проекта – проф. д-р Иля Йончев

7. „Кратка история на виоловото изкуство”, автор гл. ас. Владислав Андонов

Ръководител на проекта – доц. д-р Стефан Жилков

8. „Изкуството да възпитаваш таланти” –  книга на проф. д-р Цонка Великова

Ръководител на проекта – проф. д-р Цонка Великова

9. „Хорови песни от съвременни български композитори”, сборник с автори преподаватели от катедра „Композиция”

Ръководител на проекта – проф. Красимир Тасков

10.  Нотно издание на „Посвещение и шега” за клавирно трио от Стефан Икономов

Ръководител на проекта – проф. д-р Велислава Георгиева

 

КОМПАКТДИСКОВЕ

2014 година

1.  Творби за клавирно дуо от Александър Йосифов

Ръководител на проекта – доц. Евгения Симеонова

2.  Реализиране на записи  за компакт-диск с произведения от български композитори

Ръководител на проекта – проф. Атанас Дюлгеров

________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И КОМПАКТДИСКОВЕ

2013 година

1. Алманах на НМА, кн. V - годишно научно издание на НМА

Ръководител на проекта - проф. д-р Наташа Япова

2. От философия до фолклористика. Непознатият Стоян Джуджев, монография, автор доц. д-р Горица Найденова

Ръководител на проекта - доц. д-р Горица Найденова

3. Хармонични форми на звуковисочинна симетрия в европейската музика, автор гл. ас. д-р Николай Градев

Ръководител на проекта - проф. д-р Наташа Япова

4. Лекции по стара българска музика (ІІ част), автор чл. кор. проф. д. изк. Светлана Куюмджиева

Ръководител на проекта - проф. д-р Наташа Япова

5. Проф. Лилия Гюлева - познатата и непознатата

Ръководител на поректа - проф. Нико Исаков

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И КОМПАКТДИСКОВЕ

2012 ГОДИНА

 1. Сборник: Международна юбилейна научна сесия Ars musica и изкуството на образованието. 90 години държавно висше музикално образование в България. 

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

2. Алманах кн. ІІІ и кн. ІV.

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

3. Монография: „Музикално-жанров анализ. Концерт за оркестър в музиката на ХХ век”, автор проф. д.изк. Томи Кърклисийски

Ръководител на проекта: проф. д-р Елена Стоянова

4. „Към представата за скерцо в музиката. От зараждането на жанра до около последната четвърт на ХІХ век” – автор проф. д.изк. Томи Кърклисийски

Ръководител на проекта: проф. д-р Елена Стоянова

5. Научни издания:

„Диалогът традиции – съвременност в българското музикално творчество на ХХ век”, автор доц. д-р Емилия Коларова;

„Функционирането на български традиционни инструменти днес”, автор гл. ас. д-р Мануела Бончева.

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

6. Издание на хабилитационния труд “Теоретични аспекти на функционалната хармония” от доц. д-р Андрей Диамандиев

Ръководител на проекта: доц. д-р Андрей Диамандиев

7. Гласовете на множеството (наблюдения над симфоничните жанрове през 20-те – 30-те години на ХХ век), автор доц. д-р Киприяна Беливанова

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

8.  „Музика в зона Пост. Прогресът на плурализма: идеология, естетика, стратегии за художествено творчество”, автор д-р Светлана  Нейчева

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

9. Алексис Вайсенберг – интервюта, печатно (двуезично) издание

Ръководител на проекта: проф. Стела Димитрова-Майсторова

10. “Методика на обучението по контрабас”, автори проф. Тодор Тошев и проф. Николай Николов, редактор доц. д-р Цветомир Лазаров

Ръководител на проекта: доц. Стефан Жилков

11. “Камерни ансамбли от български композитори” – каталог, автор проф. д-р Велислава Георгиева

Ръководител на проекта: проф. д-р Велислава Георгиева

12. Проф. Сава Димитров - Избрани етюди за кларинет – сборник, част първа

Ръководител на проекта: доц. д-р Сава Димитров

13.  Проф. Сава Димитров, избрани етюди за кларнет в народен тон

Ръководител на проекта: доц. д-р Сава Димитров

14.  Издаване на концерт за виола от Тодор Стойков

Ръководител на проекта: доц. Стефан Жилков

Компактдискове

1. „Българска клавирна музика”

Ръководител на проекта: доц. Ростислав Йовчев

2. „Клавирни цикли на Любомир Пипков”

Ръководител на проекта: проф. Иво Керемидчиев

3. Творби за клавирно дуо от Александър Йосифов

Ръководител на проекта: доц. Евгения Симеонова

4. Запис на „Тържествени фанфари” от акад. Васил Казанджиев

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангел Македонски

 

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И КОМПАКТДИСКОВЕ

2011 ГОДИНА

І Печатни издания

1. "Акапелният хор и органът. Източно-западни проекции"  Презентации

Сборник с представените научни разработки и теми в областта на органологията и интерпретацията на музиката, предимно с богослужебен характер, от изток и запад, по проекта Научно-теоретична и практическа конференция, посветена на органното изкуство, с международно участие. Изданието е на два езика и представя широк обхват от теми, касаещи православната традиция, в нейната нотация и изпълнение, както и западната органова инерпретация - богослужебна и католическа.

Ръководител на проекта: проф. д-р Нева Кръстева

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И КОМПАКТДИСКОВЕ

2010 година