Приоритети

Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

Академичен център за художественотворческа дейност

 

ПРИОРИТЕТИ

1. Научни конференции, семинари и лекции по актуални проблеми на музикалнотеоретичната наука – с национално и международно участие.

2. Оригинални научнотеоретични изследвания по проблематика от изучаваните в НМА дисциплини.

3. Издаване на научни трудове – монографии, годишници, сборници и др.

4.Създаване на композиционно творчество, насочено към спецификата на обучението по отделни дисциплини от автори-преподаватели в НМА.

5. Юбилейни годишнини на изтъкнати музикални дейци – бивши преподаватели в НМА:

6. Юбилейни годишнини на световни композитори.

7. Постановки на Учебния музикален театър на НМА.

8. Съвместна дейност с други културни институции: Софийска опера, Софийска филхармония, Българско национално радио, Камерен ансамбъл “Софийски солисти”, Държавен музикален театър “Стефан Македонски”, ОФД-Варна, ОФД-Бургас, Старозагорска опера, Къща-музей ”Панчо Владигеров”, Къща-музей ”Борис Христов” и др.

9. Популяризиране на създадената научна и художественотворческа продукция – чрез пресата, медиите; с концерти и срещи в средните музикални училища в страната; чрез печатни рекламни материали и др.

10. Проекти, реализирани от студенти и докторанти на НМА –връзка между учебния процес и тяхната професионална реализация.

11. Академични конкурси за млади изпълнители.