Утвърдени проекти - 2011 година - ІІ сесия

1. Академичен майсторски клас на д-р Хонорис кауза камерзенгерин Ана Томова-Синтова

                         Ръководител на проекта: проф. Нико Исаков

2. Монографично изследване „Симеон Пиронков”

                         Ръководител на проекта: доц. д-р Емилия Коларова

3. Коледен концерт на катедра „Поп и джаз изкуство”

                         Ръководител на проекта: проф. Мария Ганева

4. „Ах, този мюзикъл”

                         Ръководител на проекта: доц. Алис Боварян

5. „Контрабасът - традиции и бъдеще” – международна среща – 90 год. НМА

                         Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

6. Хамерклавир и изпълнителската практика през 18-и и началото на19-и век

                         Ръководител на проекта: проф. Стела Димитрова - Майсторова