Утвърдени проекти - 2011 година - І сесия

           1. Участие в международния фестивал „Среща на студентските хорове”

                                           Ръководител на проекта: проф. Мирослав Попсавов

           2. Тържествен концерт по случай 70-годишния юбилей на проф. Георги Костов                                                

                                          Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков      

          3. Академичен конкурс по Композиция, НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София, 2011 г.

                                           Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков             

          4. Издаване на партитурите на Симфония № 2 и Кончерто гросо от Константин Илиев

                                         Ръководител на проекта: доц. д-р Андрей Диамандиев

          5. Проекции на духовното – съвременни български примери на акапелно творчество по православни текстове

                                         Ръководител на проекта: проф. Мирослав Попсавов

          6. „Музиката – космос и изкуство”   

                                        Ръководител на проекта: проф. д-р Веска Цинандова - Харалампиева

         7. „ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ – 2011”  Национална среща на преподавателите по История на музиката и Музикален фолклор от висшите  и средни музикални училища                        

                                        Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева                           

          8. „Димитър Ненов (1902 - 1953) –  материали и документи”

                                        Ръководител на проекта: доц. Лъчезар Каранлъков

          9. Международна юбилейна научна сесия  Ars musica и изкуството на образованието

                                        Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

         10. Дипломен концерт на студенти - специалност Хорово дирижиране

                                       Ръководител на проекта: проф. Мирослав Попсавов

         11. „Клавирни цикли на Любомир Пипков” - запис и издаване на двоен компактдиск

                                       Ръководител на проекта: проф. Иво Керемидчиев

        12. Документален филм „90 години НМА „Проф. Панчо Владигеров”

                                      Ръководител на проекта: доц. д-р Емилия Коларова

        13. „Вълшебникът от Оз”                          

                                      Ръководител на проекта: проф. Андрей Аврамов                  

       14. Пролетен концерт на катедра „Поп и джаз изкуство”, посветен на 90-годишнината на НМА                                  

                                      Ръководител на проекта: проф. Мария Ганева

       15. Дипломни спектакли на студенти при Вокалния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров” /Допълнение  на проект от  2010 г./

                                      Ръководител на проекта: доц. Христо Игнатов                                

       16. „Майсторски клас по актьорско майсторство на Вера Немирова”

                                      Ръководител на проекта: проф. Жасмина Костова

      17. Втори международен конкурс за песенно изкуство Дуо: пеене - пиано, посветен на творчеството на Густав Малер

                                      Ръководител на проекта: проф. Нико Исаков

      18. Абсолвентски концерт             

                                     Ръководител на проекта: доц. Ивайло Кринчев

      19. Трети академичен цигулков конкурс  

                                      Ръководител на проекта: проф. Йосиф Радионов

     20. Академичен клавирен конкурс на името на Ференц Лист                                              

                                     Ръководител на проекта: проф. Стела Димитрова - Майсторова                                          

     21. Концерт на Студентски симфоничен оркестър, диригент Кшищоф Пендерецки

                                    Ръководител на проекта: доц. Георгита Бояджиева - Николова                   

     22. Академичен конкурс  „Проф. Никола Стефанов” – за Дуа        

                                    Ръководител на проекта: проф. Георги Спасов