Утвърдени проекти - 2013 година

1. Алманах  2013 г. (продължаващ ежегодно) – пети пореден брой

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

2. Музикално-терапевтични техники - Уъркшоп и специализирани курсове

Ръководител на проекта: проф. д-р Нева Кръстева

3. Органът като инструмент и органова интерпретация – Лекции, демонстрации, концерти; поддържане на органите.

Ръководител на проекта: проф. д-р Нева Кръстева

4. Книга „Хроматични форми на звуковисочинна симетрия в европейската музика”, автор - гл. ас. Николай Градев

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова 

5. Издаване на „Лекции по стара българска музика” – ІІ част, на чл.кор. проф.д.изк. Светлана Куюмджиева – продължение на проектаСтара българско музика. Избрани лекции” ” (модул от „Научни семинари с теоретична и практическа насоченост” – проект, утвърден с протокол № 4 от 18.10.2010 г.)

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова 

6. Семинар „Открити лекции: Димитър Ненов – Лазар Николов” (цикъл от шест лекции)

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

7. „АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ – 2013” – трето издание (традиционен, ежегоден проект). Национална среща на преподавателите по История на музиката и Музикален фолклор от ВУ и СМУ.

Ръководител на проекта: проф. д-р Анда Палиева

8. Семинар: „Музика и идентичности: български общности зад граница”

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

9. Монографично изследване „От философия до фолклористика. Непознатият Стоян Джуджев”, автор доц. д-р Горица Найденова

Ръководител на проекта: доц. д-р Горица Найденова                                

10. Хоров концерт на студентите от V курс Хорово дирижиране – музика на ХХ век

Ръководител на проекта: доц. д-р Адриана Благоева 

11. Дипломен концерт на студентите от V курс Хорово дирижиране – ІІ част: хор и оркестър

Ръководител на проекта: доц. д-р Адриана Благоева

12. „100% практическа реализация”

Ръководител на проекта: проф. Пламен Джуров 

13. „Пролетен концерт” на катедра „Поп и джаз изкуство”

Ръководител на проекта: проф. Мария Ганева                                                  

14. „Workshop” – летен семинар на катедра „Поп и джаз изкуство”, гр. Китен

Ръководител на проекта: проф. Мария Ганева                                              

15. „Мечо Пух” от Ал. Йосифов

Ръководител на проекта: доц. д-р Виолета Горчева

16. Viva la mamma” –  опера от  Г. Доницети.  Дипломен спектакъл на студенти от ВФ

Ръководител на проекта: проф. д. изк. Румен Нейков                                         

17.  „Тайният брак” – Чимароза,  гр. Благоевград

Ръководител на проекта: доц. Христо Игнатов 

18.  „Свободни” (Footloose) по музика на Том Сноу и стихове на Дийн Питчфорд

Ръководител на проекта: доц. д-р Виолета Горчева

19. Спектакли на операта „Площадчето” от Волф – Ферари

Ръководител на проекта: акад. Пламен Карталов

20. Пети академичен цигулков конкурс

Ръководител на проекта: проф. Йосиф Радионов                              

21. V Академичен клавирен конкурс „БРАМС – РАХМАНИНОВ”

Ръководител на проекта: проф. Стела Димитрова-Майсторова

22. Майсторски клас на проф. д-р Галина Тараева

Ръководител на проекта: проф. Стела Димитрова-Майсторова

23. „Camerata Sinfonica” – два концерта на камерни ансамбли със съпровод на оркестър

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангел Македонски

24. Камерен концерт в „Европейски музикален фестивал”

Ръководител на проекта: проф. Атанас Атанасов

25. Камерни концерти в Чешки културно-информационен център

Ръководител на проекта: проф. Атанас Атанасов

26. Юбилеен концерт, посветен на 65-годишнината на  проф. д-р Ангел Македонски

Ръководител на проекта: проф. д-р Татяна Кърпарова                                                               

27. Майсторски клас на швейцарския педагог проф. Феликс Рендли

Ръководител на проекта: проф. Георги Спасов                      

28. Академичен форум „Интегрална музикална теория 2013”

Ръководител на проекта: проф. д. изк. Томи Кърклисийски                         

29.Академичен майсторски клас на Иван Ангелов

Ръководител на проекта: проф. Нико Исаков

30. Спектакъл на операта „Сватбата на Фигаро” от Моцарт

Ръководител на проекта: доц. Ивайло Кринчев

31.  Майсторски клас на доц. Панчо Владигеров „Интерпретационни проблеми в клавирното творчество на Панчо Владигеров”

Ръководител на проекта: проф. Стела Димитрова-Майсторова

32. Концерти на студентските оркестри

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангел Македонски

33. Осми Академичен конкурс за изпълнение на произведения от съвременни композитори за валдхорна и ударни инструменти

Ръководител на проекта: проф. д-р Татяна Кърпарова-Главанова